Trump make america great again

Een overwinning voor Trump?

Het kan zijn dat mijn verwachtingen en standaarden aanzienlijk kelderen, of er is gisternacht daadwerkelijk een relatief inhoudelijk een beleefd debat gevoerd tussen Joe Biden en Donald Trump. Er waren relatief weinig onderbrekingen en er werd daadwerkelijk discussie gevoerd over beleid, in plaats van het continue op de man spelen, wat we bij het vorige debat zagen.  Dit wil geenszins zeggen dat er geen leugens verteld werden of snijdende opmerkingen gemaakt, maar over het geheel was het debat vrij beschaafd. Helemaal verassend, was de beheerste aanpak van Trump. Alhoewel Trump’s bechaafde houding  deels te maken zal hebben met de constante[…]

Lees verder

Kwaad en erger deel 2

Afgelopen dinsdagnacht was het eindelijk zover, het lang verwachtte debat tussen voormalig vicepresident Joe Biden en president Donald Trump. Uw verslaggever was extra lang opgebleven, om notities te maken van de meest opvallende gebeurtenissen van deze confrontatie. En een confrontatie mag het genoemd worden, hetgeen in geval van Trump geen verrassing mag heten. Er waren zes onderwerpen bedacht: het hooggerechtshof, Covid-19, de economische crash, rassenproblematiek en rellen, de integriteit van de verkiezingen en de track record van beide kandidaten. De onderwerpen bleken voor de kemphanen vooral handige frames voor persoonlijke aanvallen. Niet zozeer handvatten om beider argumenten nog eens naast[…]

Lees verder

Een liberaal en een schizofreen…..

Onlangs vlamde de discussie binnen de SP weer eens op: waarom is het voor ons als linkse partij zo moeilijk om vierkant achter de antiracismebewegingen te gaan staan? Aangever van dienst was Ronald van Raak, die in een column verklapte minder medelijden te hebben met een succesvolle zwarte vrouw dan met een oudere blanke arbeider. Sinds de dood van George Floyd staat het politieke discours in de Westerse wereld weer vol in het teken van identiteit. En we zullen het er snel over eens zijn dat spanningen tussen etnische bevolkingsroepen lange tijd niet zo sterk waren als nu. Discussies rond[…]

Lees verder

Van der Steur op de koffie

Afgelopen dinsdag had de JOVD Groningen de eer om voormalig minister van Justitie en veiligheid, Ard van der Steur te ontvangen. De VVD’er bood ons dankzij zijn brede politieke en bestuurlijke loopbaan een interessante avond, waarin we de dagelijkse agenda van het ministerie van J&V leerden kennen, maar ook in gingen op lastige filosofische vraagstukken omtrent het Liberalisme. Zoals dat gaat in media en politiek, denken veel mensen bij Ard van der Steur vooral aan de bonnetjesaffaire, waar ook Ivo Opstelten over struikelde. Maar Van der Steur diende in 2015 bijvoorbeeld een succesvol voorstel in bij de tweede kamer dat[…]

Lees verder

Kiezen tussen kwaad en erger

Sinds de Republikeinse partij in 1854 werd opgericht met Abraham Lincoln als eerste presidentskandidaat, kent de Verenigde Staten de facto een tweepartijenstelsel. Tot aan de tweede wereldoorlog was de Democratische Partij er vooral om stem te geven aan het agrarische, expansionistische en conservatieve Zuiden, terwijl de Republikeinen stonden voor het geïndustrialiseerde, op vrije handel gerichte isolationistische Noorden. Inmiddels zijn die rollen weliswaar gedraaid, maar het gebrek aan keuze blijft. De verkiezingen van 2016 en ook die van aanstaande november zetten het probleem van zo’n binair systeem weer eens fel in het licht. In 2016 koos Amerika (en de rest van[…]

Lees verder

Vrije keuze, volledige vrijheid

Het uit Wuhan stammende Coronavirus heeft fascinerende situaties teweeg gebracht in ons koude kikkerlandje. Collectief zijn de Nederlanders gaan proberen om een virus waarvan ze nog lang niet alles weten in te dammen. Dat het coronavirus gevaarlijk is staat echter als een paal boven water: Ondanks een intelligente lockdown betreurt Nederland 6000 slachtoffers van een eerste golf. Het beleid van Rutte is echter desastreus geweest voor de vrijheid van haar burgers. Beperkingen die voor ons al lang ondenkbaar zijn, zijn het nieuwe normaal geworden. Zo worden onder meer het recht op vergadering en persoonlijke levenssfeer aangetast. Dit alles zonder dat[…]

Lees verder

Weg met de Redskins?

Om te beginnen, mijn complimenten aan De Jonge Liberaal, die afgelopen maanden even kritisch als beheerst schrijft over het racismedebat. Al is ‘debat’ een wat vreemde term voor de volkswoede waarin argument en rede verdampen in het ziedende vuur van het afgedwongen eigen gelijk. Dat leidt op zich tot komische situaties waarin wij hartje zomer weer de degens kruisen over Zwarte Piet, of waar – wat verder van huis – een achtenswaardige krant als The New York Times aankondigt het woord ‘zwart’ voortaan in kapitalen te gaan schrijven. Waarom? Wat we daar mee opschieten? Ik vraag het mij al niet[…]

Lees verder

Minder stikstof, meer protesten en minder Schouten

Afgelopen week stond weer in het teken van onvrede, polarisatie en protesterende boeren. Dit als gevolg van de ministeriële regeling van minister Schouten. Deze regeling stelt dat het ruw eiwitgehalte in aangekochte veevoeders voor melkvee wordt gemaximaliseerd om te voldoen aan de habitatrichtlijnen van de Europese Unie. Door de regeling zal de uitstoot van ammoniak met 0,2 kTon gereduceerd worden. Dit zorgt ervoor dat 75.000 woningen gebouwd kunnen worden en zeven grote infra-projecten van start kunnen. Goed voor de bouw en voor het woningtekort, maar ook goed voor de boeren? Om die vraag te beantwoorden gaan we terug naar mei[…]

Lees verder

De ‘social justice’ cult

In 2013 werd George Zimmerman, die het jaar daarvoor de zwarte tiener Treyvon Martin neerschoot, vrijgesproken ineen geslaagd beroep op zelfverdediging. Zimmerman had zelf overigens bijgedragen aan zijn confrontatie met Martin, door op te treden als een soort burgerwacht toen hij Martin in de nacht door zijn wijk zag lopen. Het was echter Martin die de confrontatie tot iets gewelddadigs maakte, wat  de reden was dat de jury van mening was het een geval van zelfverdediging was, hetgeen tot vrijspraak leidde. Datzelfde jaar ontstond Black Lives Matter als  reactie op de vrijspraak van Zimmerman. De beweging was van mening dat[…]

Lees verder

Democratisch denken

Democratie is een tweesnijdend zwaard: Aan de ene kant geeft ze een uitlaatklep aan elke groep mensen wiens ongenoegen een bedreiging kan vormen voor het bestaan van de staat; wat ooit een Franse revolutie tot gevolg had vindt nu uiting in een publiek debat en bestuurders die vroeger op wrede wijze vermoord werden, worden nu vredig weggestemd dankzij de democratie. Daarbij worden de problemen van de inwoners van een land serieus genomen omdat zij de macht hebben. De staat, dat is niet enkel de zonnekoning, dat zijn wij allemaal. De andere kant is dat het bestuur van een land onderworpen[…]

Lees verder