Europe day. Een mooi moment voor verbetering. 

Het is maar goed dat we Europa hebben. Tegen mondiale problemen begin je als klein landje niets. Daarom hebben we Europa om een vuist te maken tegen financiële crises, klimaatverandering, big tech en migratie. Het is dan jammer als het politieke proces hapert en stottert juist daar waar de belangrijkste regels worden gemaakt. Drie radicale voorstellen voor de Europese politiek: De voorzitter, de baas en de partijen.  Eerst de voorzitter. In een normale democratie is het voor stemmers duidelijk hoe hun stem bijdraagt aan wie welke rol krijgt. Soms gaat dat direct, soms indirect. Het proces verandert in ieder geval[…]

Lees verder

De Nederlandse politiek moet anders, opener en moderner. Een perfecte klus voor Mark Rutte

De overheid bestuurt ons leven, maar wij zitten steeds meer als bange burgers achterin de bus, stelt Jesse Jacobs, student American Studies aan de RUG. Mark Rutte is volgens hem dé persoon om het roer om te gooien. Zo’n natte zondagmiddag die ook zonder lockdown vroeg om huiselijke zelfisolatie. Lekker onderuitgezakt liet de afstandsbediening me aanschuiven bij Toine Huys’ Buitenhof waar vier gasten langs geheel eigen lijnen pleitten voor bestuurlijke verandering. Neoliberale afbraak Gewezen Rabo-topman en CDA-nestor Herman Wijffels deed dit naar aanleiding van Ollongrens bedrijfsongeval, politiebaas Henk van Essen in een reactie op de boze burgerprotesten. Schrijver Lale Gül sprak over[…]

Lees verder

Het kabinet kiest het hazenpad

Eerder schreef ik in de Jonge Liberaal over het ‘Syrië dossier’ en hoe dit akelige voorval in elk normaal scenario tot het aftreden van onze minister van Defensie zou hebben geleid. Door Corona lag de aandacht van het publiek echter even niet bij dit soort schandalen en dus was hier voor oppositie noch kabinet veel schandaal (lees: politiek gewin) te halen. Een motie van wantrouwen van de SP kon dan ook niet op een meerderheid rekenen. Mijn kritiek toentertijd was dat het kwalijk was dat een majeure crisis als Corona kennelijk kan leiden tot algemene desinteresse voor bestuurlijke normen zoals[…]

Lees verder

Het netbeheer: privaat of publiek?

Donderdagochtend om negen uur werd ons huis afgesloten van elektriciteit en gas omdat –kortgezegd- de huisgenoot die blijkbaar weg ging, verzuimde te vertellen dat hij het contract had opgezegd. Omwille van het verhaal zal ik de exacte details buiten beschouwing laten. De donderdagochtend heb ik gelijk met spoed een nieuw elektriciteit- en gascontract afgesloten. Twee uur later was dit geregeld en heb ik de klantenservice van Enexis, de netbeheerder in Groningen, opgebeld voor een heraansluiting. Samengevat zijn er twee voorwaarden voor heraansluiting, te weten dat er een contract is en dat de afsluitkosten betaald zijn. In de tussentijd besloot ik[…]

Lees verder
Euro

Belastingherziening: vlaktaks en basisinkomen

In dit artikel zet ik mijn belastingplan uiteen, wat een combinatie is van een onvoorwaardelijk basisinkomen (vanaf nu OBI), met een vlaktaks over het overige inkomen. Een aantal sociale voorzieningen (bijstand, basispensioen) zullen verdwijnen, evenals alle inkomensafhankelijke toeslagen. Verder zullen werkgevers niet langer loonheffing en premies namens de werknemer afdragen, zodat altijd het brutobedrag worden uitgekeerd aan de werknemer. Grofweg zal het plan zorgen voor een vermindering van het ambtenarenapparaat, vernietiging van de armoedeval, een welvaartherverdeling in het voordeel van de werkende onder- en middenklasse, vermindering van bureaucratie, en een versimpeling van het fiscale systeem, zowel voor werknemer als werkgever.[…]

Lees verder

Vuurwerk: heeft de beperkte afsteektijd zijn nut bewezen?

Ieder jaar is het weer raak in het nieuws, er zijn weer tientallen mensen voor de rest van hun leven verminkt. Ze hebben geen ernstig verkeersongeval gehad, maar ze hebben meegedaan aan een Nederlandse traditie; het afsteken van vuurwerk. De vorige jaren was het afsteken van vuurwerk toegestaan op 31 december van 10:00 tot 02:00 de dag erna. Dit jaar heeft de overheid ingegrepen en de afsteektijd beperkt tot 18:00 tot 02:00. In dit artikel ga ik op zoek naar de feitelijke situatie rondom vuurwerk en het afsteken daarvan en ga ik in op de vraag of de beperking van[…]

Lees verder
Nederlandse vlag

Verbeter de wereld, begin bij Nederland!

De Islamitische Staat, Oekraïne, Palestina en Israël; allemaal brandhaarden die voor veel doden en onheil zorgen. Allemaal vullen ze bijna dagelijks de kranten en veroorzaken ze een schrikbeeld van een wereld die de ondergang nabij is. Ondanks positieve geluiden die er op wijzen dat er statistisch gezien nog nooit zoveel vrede is geweest, blijven veel Nederlanders buitengewoon pessimistisch. Al dat geweld is natuurlijk vreselijk, maar wordt het niet eens tijd om te stoppen met zeuren over de positieve geluiden en in plaats daarvan naar ze te gaan luisteren? Kurzgesagt, een Duitse maker van animatiefilmpjes, heeft een filmpje gemaakt over het[…]

Lees verder

Opinie: van afvalinzamelaar naar grondstoffenmanager

Welke organisatievorm binnen de afvalinzameling dient het grootste belang van burger en samenleving? Deze vraag staat centraal in dit artikel. Overigens is van belang te vermelden dat de overheid (lees: gemeenten) de wettelijke zorgplicht hebben de afvalinzameling te organiseren, hetgeen echter niet inhoudt dat zij deze taak ook zelf dient uit te voeren. Door Edo Dokter, manager staf Twente Milieu Er zijn feitelijk een drietal organisatievormen voor de afvalinzameling in Nederland te herkennen: een gemeentelijke organisatie, een commerciële aanbieder of een overheids-N.V. De laatst genoemde dient naar mijn mening het belang van de burger het best. Als eigenaar via het[…]

Lees verder

Groningen: autovrijer en autovriendelijker

Het inwonersaantal van de stad Groningen is sinds het begin van de 17e eeuw met 1200% toegenomen tot 195.000 inwoners in 2012. Daar de binnenstand van oudsher omringd wordt door water, is het niet vreemd dat het centrum zich snel tot buiten de grachtengordel heeft uitgebreid. Deze forse groei heeft duidelijk zijn impact gehad op de bereikbaarheid van het centrum: volgens de “Congestion Index” van TomTom staat Groningen op nummer 1 als het om verstopte binnensteden gaat. Het befaamde Verkeerscirculatieplan uit de jaren ’80 heeft ertoe geleid dat het in Groningen gemiddeld 21% langer duurt om met de auto van[…]

Lees verder
Tweede Kamer Verkiezingen

Opinie: het gevaar dat technocratie heet

Ten tijde van Paars II was er felle kritiek te horen in Nederland: het land werd geregeerd door technocraten! Ook hoor je wel eens dat er weinig ideologie over is gebleven bij zowel de PvdA als de VVD. En bij het aantreden van het nieuwe kabinet kon men de kritieken van technocratie duidelijk weer horen. Het is ook niet niets, twee ideologieën die van oudsher tegenover elkaar staan, samen in één kabinet. Maar wat is technocratie überhaupt? En waarin schuilt het gevaar? Een technocratie is een staat geregeerd door deskundigen, wetenschappers of andere experts. Mensen die weten hoe iets in[…]

Lees verder