Genderinclusiviteitseffectrapportage

Ik weet het niet met al die duiders die tot diep in de nacht over elkaar buitelden in zelfgenoegzame analyses. Na duider drie begint de jeuk, om bij duider dertien te ontaarden in acute aanvallen van panische ergernis. Dus waarom nog een duiding op De Jonge Liberaal? Nou, omdat we De Jonge Liberaal zijn, denk ik dan maar. En omdat wij als Jonge Liberalen in deze uitslag reden mogen zien voor een feestelijke borrel, al weten wij die reden ook zonder succes wel te formuleren. Maar, het liberalisme heeft dus wel gewonnen, zoveel is duidelijk. VVD, D66 en zelfs vrolijke[…]

Lees verder
tax

Verantwoordelijkheid afkopen met belasting?

Ik vertelde laatst een mede-JOVD’er dat ik was afgestudeerd. Hij vroeg zich hierop af wanneer ik mijn verantwoordelijkheid ging nemen en aan het werk ging. Kennelijk werd het nu tijd om belasting te gaan betalen. Mijn reactie hierop was dat ik al zes jaar bij McDonald’s had gewerkt, meer dan twintig uur per week naast mijn studie. Verder werk ik nu in Duitsland en sleep ik al dat zuur verdiende geld weer mee terug naar Nederland. Werken? Ik dacht het niet. Ik ga mooi nog even mijn master halen. Maar waar doelde deze jongen precies op? Is het werkelijk zo dat men[…]

Lees verder

Knallen met nieuwe wetgeving

Miljoenen euro’s aan schade en honderden ziekenhuisopnames als gevolg van clandestien vuurwerk. Een initiatief tot een vuurwerkverbod is via vuurwerkmanifest.nl reeds door meer dan 100 organisatie en 4500 particulieren ondertekend. Hoe lang moet het nog duren voor de Nederlandse overheid beseft dat het zo niet langer kan en met gedegen maatregelen en wetten komt? Door tegenstanders binnen het liberalisme wordt een vuurwerkverbod “Anti-liberaal” of “volksbetutteling” genoemd. Een verbod op clandestien vuurwerk past echter uitstekend binnen de 3V’s van het liberalisme. In dit artikel zal ik proberen hier meer duidelijkheid in te scheppen. De “V van verantwoordelijkheid” Afgelopen jaren is keer[…]

Lees verder
Tweede Kamer Verkiezingen

Rutte II: een onmogelijke liefde tussen twee jongelingen uit rivaliserende kampen

“In het Nederlands politieke landschap bestaan sinds jaar en dag twee rivaliserende kampen: de liberalen en de socialisten, de VVD en de PvdA. Af en toe raken partijleden in verbaal gevecht met elkaar en de Nederlandse vorst heeft beide partijen al meermalen gewaarschuwd dat het eens afgelopen moet zijn. Beide kampen hebben hun eigen oogappeltjes. De VVD heeft Mark en de PvdA heeft Diederik. Mark heeft liefdesverdriet door de recente verkiezingsuitslag, want hij kan niet de, voor hem, ideale coalitie creëren. Dezelfde avond dat dit harde nieuws hem bereikt, komt hij Diederik tegen bij een feest van het PvdA-kamp waar[…]

Lees verder
Euro

Opinie: Groningen als “heffingen-kampioen”

Deze week stond het weer in de media: Groningen heeft de hoogste afvalstoffenheffing van Nederland.1 Meer van zulke berichten passeerden de afgelopen jaren de revue. Ondertussen lijkt het alsof de gemeenteraad en het college liggen te slapen. Cijfers van de COELO geven aan dat een meerpersoonshuishouden in Groningen 362 euro per jaar aan afvalstofheffing neerlegt. Leeuwarders zijn 255 euro kwijt, terwijl deze heffing in Nijmegen slechts 156 euro bedraagt.2 Het zou natuurlijk toeval kunnen zijn, een uitschieter. Helaas blijkt dat de gemeente Groningen haar penibele financiële situatie via allerlei achterdeurtjes wil oplossen, zonder hier transparant over te zijn. Een goed voorbeeld is het rijbewijs. De[…]

Lees verder
Statue Thorbecke

Nabeschouwing “Ideologische strijd: Liberalisme”

Vrijdagavond 7 december zou in het PvdA-gebouw de laatste ideologische strijd gestreden worden. Na het “Socialisme” en de “Sociaal Democratie” was het onderwerp van de avond nu het “Liberalisme”. Wij hoopten van zowel de VVD als D66 te horen wat hun kijk op het liberalisme is en hoe zij dit in praktijk proberen te brengen. Helaas werden we teleurgesteld daar de VVD spreekster, Fleur de Beaufort, met autopech was gestrand op de besneeuwde snelweg nabij Utrecht. Van een echte strijd was dus geen sprake. Een man of 25 (waaronder een paar vrouwen) hebben zich deze avond verzameld om meer te horen[…]

Lees verder
Statue Thorbecke

Voorbeschouwing “De Ideologische Strijd: Liberalisme”

Het eigen individu staat centraal en geniet grote vrijheden, zolang het daarbij maar niet de vrijheid van een ander beperkt. Liberalen streven naar een vrije markt en de overheid dient zich terughoudend op te stellen.  Er zijn een aantal substromingen binnen het liberalisme te onderscheiden, waarbij het klassiek-liberalisme, het sociaal-liberalisme en het conservatief-liberalisme de belangrijkste zijn. Achtergrondinformatie Als je een bepaalde ideologie hebt, dan wil je deze graag in de praktijk brengen. Zo ook de JOVD, die zich de laatste tijd kritisch geuit heeft over de VVD. Deze laatste zou te weinig staan voor haar liberale standpunten. Het is voor iedereen[…]

Lees verder
bottle of pills

Opinie: De maat van het menselijk mededogen

De Nederlandse verzorgingsstaat rust op menselijk mededogen. Arm of rijk, in Nederland kan iedereen die het nodig heeft op een menswaardige verzorging rekenen. Hoe anders is dit in het dierenrijk? In het dierenrijk verhongerd de enkeling die geen eten vindt. En de stakker die niet kan lopen wordt zonder twijfel achter gelaten. In de natuur geldt het recht van de sterkste. Daar moet toch geen mens aan denken? Gelukkig staat de natuur in schril contrast met de Nederlandse situatie waar een bezige, dus belastingbetalende, burger bij een beenbreuk op even veel zorg kan rekenen als de nalatige nietsnut. Dit is[…]

Lees verder
Statue Thorbecke

Het huis van Thorbecke

Met de revoluties van 1848 in het achterhoofd in zowel Duitsland als Frankrijk, bedacht koning Willem II zich geen moment en gaf de liberaal Thorbecke opdracht hervormingen door te voeren. De koning was immers bang zijn macht te verliezen indien hij geen gehoor gaf aan een kritisch wordend parlement en mogelijke opstanden in de steden. Zo geschiedde dat Thorbecke met zijn commissie in een maand tijd de hervormingen had geformuleerd en eind 1848 in werking trad. Belangrijke hervormingen zijn bijvoorbeeld de invoering van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid, de rechtstreekse verkiezing van de Tweede Kamer; gemeenteraad en de Provinciale Staten. De[…]

Lees verder