221 Volt

Deze verkiezingen doet een partij mee die niet bij elkaar gehouden wordt door een hoop frames en ideologische dogma’s. De partij heet Volt, op het eerste oog een D66-kloon, maar nadere inspectie leert dat de nieuwkomer een positie inneemt die D66 heeft laten vrijvallen. Een positie die wordt gekenschetst door een combinatie van centrumpolitiek en eigenwijze visie. Zo is Volt voor de vergroening van de energiesector, maar niet tegen kernenergie. Voor het verduurzamen van de veehouderij, maar dan op maat en niet over de hele linie de veestapel halveren. Ook verzet Volt zich tegen de anti-Europese sentimenten die vanuit de flanken nogal luidruchtig te horen zijn. Sterker, waar D66 zich pro-Europees noemt, positioneert Volt zich simpelweg als pan-Europees.

Betekent dit dat wij liberalen een goede bondgenoot, of misschien zelfs goede vertegenwoordiging hebben in deze nieuwe progressieve en jonge partij? Volt haalt de Klaveriaanse antikapitalistische ideologie uit het klimaatbeleid en ziet in dat de EU geen vijand is van individualisme en vrije markt. Bij dit laatste moet ik als liberaal wel een paar kanttekeningen zetten. De EU is absoluut een groot goed voor Nederland Exportland en zorgt ook voor de samenhorigheid die noodzakelijk is om op gelijke voet te blijven met grootmachten als de Verenigde Staten en China. Dat gezegd hebbende, voel ik er weinig voor dat Nederland opgaat in de Verenigde Staten van Europa, met een Europees leger en een gezamenlijke Europese belasting van minimaal 15% voor grote bedrijven. Of elke lidstaat een dergelijk belastingniveau bovenop de lokale belastingen überhaupt aankan zonder dat de EU haar internationale concurrentiepositie verliest valt overigens nog te bezien. Op fiscaal en economisch gebied onderscheidt Volt zich echter wel van het gebruikelijke linkse gedachtegoed. Zo is het geen wedstrijdje verplassen over wie het minimumloon het meest kan verhogen, terwijl marktwerking in de zorg binnen bepaalde publieke marges juist wordt aangemoedigd.

Al met al is Volt een aantrekkelijk alternatief voor wie zichzelf ziet als  sociaalliberaal. Het is een frisse politieke wind die elke issue op eigen merites analyseert en losbreekt van populistische dogma’s. Dat wekt ook vertrouwen in de capaciteit van Volt als toekomstig bestuurderspartij. En aangezien de VVD, terecht, niet over rechts wil in de coalitievorming, is het van belang dat partijen zoals Volt groeien en een zetel of wat gaan bezetten in de Kamer.

Jesse Jacobs

Hoofdredacteur De Jonge Liberaal 2020-21