Frisse Flyer van GroenLinks

 

Mijn zaterdagmiddag wordt bruut verstoord door een postale daad van brievenbusagressie uit linkse hoek. Een flyer met heuse handtekening van naamgenoot Jesse ontsiert mijn deurmat. Je kan een campagneteam niet kwalijk nemen dat ze de politieke voorkeur van een huishouden niet aflezen aan de voordeur natuurlijk. En in Groningen is de kans dat achter een willekeurige deur linkse sympathieën huizen natuurlijk aanzienlijk. Ik loop weer eens over van begrip dus. En aangezien ik té milieubewust om het ding ongelezen bij het oud papier te gooien (wat heb ik eigenblijk aan die ‘NEE-NEE’ sticker?) wierp ik een blik en zag meteen dat een reactie op zijn plaats is.

De flyer opent met een stevige linkse: ‘’het kabinet werkt hard aan de crisis van vandaag. Maar het klimaatbeleid staat stil’’. Nou weet elk weldenkend mens dat een stijging van 1,5 graad al kan leiden tot hittegolven, smeltende ijskappen en stijgende zeespiegels. De Climate Group komt uit op een noodzakelijke overheidsinvestering van maar liefst € 42 biljoen, over alle meewerkende regeringen. 30% van de energietransitie zal markt gedreven zijn, denkt de Climate Group, maar de overige 70% kan niet zonder overheid. What else is new? Behalve door Thierry, Geert en Joost-Annabel wordt dit besef kamerbreed én door Rutte-3 gedeeld. De frame dat onze overheid het klimaat links laat liggen en uitsluitend met corona stoeit is dan ook vals. Ik kan jullie overigens verklappen dat Mark Harbers bereid is zich door De Jonge Liberaal aan de tand te laten voelen over de transitievisie van de VVD. Wordt vervolgd dus.

Het Klimaatplan is door deze regering opgesteld, met duidelijke targets zoals CO2-halvering in 2030 en een carbonvrij energiesysteem in 2050. Het is aan de volgende coalitie om die route om te zetten in concreet beleid. Ook worden vele projecten ontwikkeld waar leden van de ‘vervuilerslobby’ zoals Shell keihard aan mee werken. Denk aan NortH2, het grootste groene (!) waterstofproject van de wereld. Als de vervuilende marktmaffia al zulke lelijke strategietjes nastreeft, dan doen ze ongelooflijk slecht werk. Dáár zouden ze Shell-baas Van Beurden eens op moeten bevragen! De vrolijke werkelijkheid is dan ook een heel andere. Nederland is een polderland, waarin dwarse tegenstemmers nooit deel zullen zijn van grote structuurveranderingen als verduurzaming. Als Jesse ook deze verkiezingen weer aan de zijlijn gaat schelden, zal hij ook deze keer aan diezelfde zijlijn blijven staan. Muurbloempje In eikeltjespyama. Schattig toch? In mijn slechtste momenten denk ik soms dat hij stiekem heel happy is aan die zijlijn. Het stuur pakken in deze glibberige tijden is best eng immers.

                Wat ook opvalt in de flyer is dat Links-progressieven (slim, dat alleenrecht op progressief) altijd uitstralen dat de meerderheid achter ze staat: ‘’Meer dan 80% van de Nederlanders is bezorgd over de opwarming van de aarde. De Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 zijn het moment om onze toekomst terug te pakken.’’ Het overgrote deel van het volk staat dus aantoonbaar achter de plannen van GroenLinks. Klaver gaat er voor het gemak van uit dat iedereen die aan de slag wil met het klimaat, GroenLinks aanhangt. Dan móet het wel de boosaardige lobby van vervuilende marktbedrijven zijn, dat diezelfde progressieve meerderheid in het stemhokje toch opeens ander vakjes kleurt. Die vieze marktboeven! Als ik de hele GroenLinks-achterban peil, zal 100% het er mee eens zijn dat drastische klimaatmaatregelen onontkoombaar zijn. Als ik diezelfde achterban vraag of ze schone kernenergie daarin ook zo’n ‘no-brainer’ vinden, dan vrees ik dat ik meteen weer 70% kwijt ben. Oftewel, we mogen het dan wel eens zijn over het doel, maar daarmee is nog niet duidelijk dat iedereen dezelfde kijk heeft op de middelen.

 Een andere zekerheid uit de flyer gaat over het aantal banen dat we creëren met de energietransitie. ‘’We creëren 100.000 banen’’, juicht de flyer. Los van het feit dat ik dit cijfer in geen van de mij bekende studies (TNO, RUG) kan terugvinden, vergeet de flyer te vermelden hoeveel banen er tegelijkertijd  verloren gaan. Denk aan de tienduizenden wegvallende banen in de fossiele energie. Geen reden om níet voor de transitie te zijn hoor. Transitie doen pijn, ongeacht wiens plan we volgen. Maar als je cijfers opvoert, scheelt het als je ze correct gebruikt. Of is dat dan weer te conservatief?

Ook wil GroenLinks ons van het aardgas halen, massaal en het liefst gisteren! Ondanks de praktische bezwaren, de afnemende publieksacceptatie, de torenhoge kosten en het feit dat alle landen om ons heen aardgas juist invoeren als schone fossiele brandstof. In Duitsland krijg je zelfs subsidie voor een overstap op aardgas. Maar ja, Angela M. heeft natuurlijk niet de briljante geest van Jesse K. In de harde aardgas-bash van GroenLinks ligt eenzelfde misleidende mislukking verscholen als de overtuigende frame waarmee deze partij ons Klimaatakkoord de biomassa in rommelde. Aan dat biomassieve ongelijk wil Jesse vandaag liever niet al te hard herinnerd worden. Het moet wel leuk blijven.

Al met al een grappige verkiezingsflyer dus, die fris design koppelt aan frisse halve waarheden. Maar GroenLinks weet dat mensen die niet dagelijks bezig zijn met het politiek discours makkelijk vergeten waar diezelfde partij eerder voor stond en – wie weet – zo’n flyertje in het stemhokje straks zomaar omzetten in een rood vakje bij GroenLinks. En daar gaat het ook  om natuurlijk. Feiten, toepasbaarheid en nuances? Dat is zo vorige eeuw.

 

Jesse Jacobs

Hoofdredacteur De Jonge Liberaal 2020-21