Opinie: van afvalinzamelaar naar grondstoffenmanager

Welke organisatievorm binnen de afvalinzameling dient het grootste belang van burger en samenleving? Deze vraag staat centraal in dit artikel. Overigens is van belang te vermelden dat de overheid (lees: gemeenten) de wettelijke zorgplicht hebben de afvalinzameling te organiseren, hetgeen echter niet inhoudt dat zij deze taak ook zelf dient uit te voeren. Door Edo Dokter, manager staf Twente Milieu Er zijn feitelijk een drietal organisatievormen voor de afvalinzameling in Nederland te herkennen: een gemeentelijke organisatie, een commerciĆ«le aanbieder of een overheids-N.V. De laatst genoemde dient naar mijn mening het belang van de burger het best. Als eigenaar via het[…]

Lees verder

Opinie: weg met die successiewet!

Over de heffing van erf- en schenkbelasting is altijd veel te doen geweest. Het betreft gelden of goederen die al eerder in de belastingheffing zijn betrokken. Het is een inperking van het vrije eigendom en de mogelijkheid deze over te dragen. Daarnaast is het tarief in Nederland, in vergelijking met andere landen, erg hoog. Door Veronique Roerink De erf- en schenkbelasting wordt geheven op de ontvanger. Hoe nauwer de band met de erflater of schenker, hoe lager het belastingtarief (minimaal 10%). Hoe hoger de waarde van de erfenis of schenking, hoe meer belasting er geheven wordt (maximaal 40%). Er bestaan[…]

Lees verder