Opinie: van afvalinzamelaar naar grondstoffenmanager

Welke organisatievorm binnen de afvalinzameling dient het grootste belang van burger en samenleving? Deze vraag staat centraal in dit artikel. Overigens is van belang te vermelden dat de overheid (lees: gemeenten) de wettelijke zorgplicht hebben de afvalinzameling te organiseren, hetgeen echter niet inhoudt dat zij deze taak ook zelf dient uit te voeren. Door Edo Dokter, manager staf Twente Milieu Er zijn feitelijk een drietal organisatievormen voor de afvalinzameling in Nederland te herkennen: een gemeentelijke organisatie, een commerciële aanbieder of een overheids-N.V. De laatst genoemde dient naar mijn mening het belang van de burger het best. Als eigenaar via het[…]

Lees verder

Opinie: De houdbaarheid van Frans Weekers

Frans Weekers en de zorgtoeslagfraude, het is na Fred Teeven met Dolmatov de tweede VVD’er die onder vuur ligt naar aanleiding van een voorkombaar probleem. Zal Weekers de druppel zijn die de emmer doet overlopen? En is hij degene die de kogels moet opvangen om de VVD een opgepoetst blazoen te bezorgen? Door Luuk Dokter In het licht van een stabiele coalitie en een zich steeds sterker roerende oppositie is dit misschien wel de beste oplossing, voor het groter goed. Is dit echter een redelijke beslissing, of is Weekers het zoenoffer dat de VVD moet brengen for the sake of[…]

Lees verder
Euro

Opinie: Groningen als “heffingen-kampioen”

Deze week stond het weer in de media: Groningen heeft de hoogste afvalstoffenheffing van Nederland.1 Meer van zulke berichten passeerden de afgelopen jaren de revue. Ondertussen lijkt het alsof de gemeenteraad en het college liggen te slapen. Cijfers van de COELO geven aan dat een meerpersoonshuishouden in Groningen 362 euro per jaar aan afvalstofheffing neerlegt. Leeuwarders zijn 255 euro kwijt, terwijl deze heffing in Nijmegen slechts 156 euro bedraagt.2 Het zou natuurlijk toeval kunnen zijn, een uitschieter. Helaas blijkt dat de gemeente Groningen haar penibele financiële situatie via allerlei achterdeurtjes wil oplossen, zonder hier transparant over te zijn. Een goed voorbeeld is het rijbewijs. De[…]

Lees verder