Groningen Avondzon

Kamertekort: een kamer op het platteland?

Groningen kampt al enige jaren met een tekort aan studentenwoningen en ondanks investeringen in nieuwe woningen lijkt dit probleem voorlopig nog niet opgelost te zijn. Mijns inziens kan een groot deel van dit probleem snel en eenvoudig opgelost worden, op een goedkope en positieve manier. In de ommelanden kampt men al jaren met vergrijzing en leegloop, waardoor er veel gebouwen leeg staan. Van deze huizen, kantoren en bejaardencomplexen kunnen gemakkelijk mooie en vooral goedkope studentenwoningen gemaakt worden. Op deze manier gaan we de leegstand in de ommelanden tegen en lossen we het kamer te kort in de stad op. Daarnaast[…]

Lees verder

Prestatiedruk en studiestress: de realiteit van het studeren?

Door Pieter Polhuis en Wout Brouwer – Het afschaffen van de  basisbeurs, het invoeren van het BSA, de onterechte toepassing van de BSA-regeling, hoge eisen van werkgevers, de langstudeerboete, de niet formeel erkende positie van premasterstudenten, het steeds maar verhogen van het collegegeld en ga zo nog maar even door. Deze maatregelen zorgen voor een groei in burn-outs onder jongeren omdat zij prestatiedruk en keuzestress ervaren. Het feit dat het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) kamervragen heeft laten stellen aan minister Bussemaker over het psychisch welzijn van studenten geeft aan dat dit  soort rendementsmaatregelen het studentenleven kapot maken, terwijl deze fase[…]

Lees verder

De roep om Bildung

Staatsecretaris Sander Dekker maakte in november van 2014 bekend onze hulp te kunnen gebruiken bij het formuleren van een nieuwe visie op onderwijs. Platform Onderwijs 2032 moest door middel van een nationaal debat leiden tot nieuwe ideeën over de invulling van het curriculum van het basis- en middelbaaronderwijs. Met het aanzwengelen van dit debat opende Dekker de aloude discussie omtrent onderwijs, namelijk die van de compromis tussen disciplinering en liberalisering. Luidkeels pleitten wij voor meer kritisch denken, persoonsontwikkeling en burgerschap in het toekomstig onderwijs. Dit geluid komt sterk overeen met het 19e -eeuwse Bildungsideaal en deze ontwikkelingsvisie zou daarom een[…]

Lees verder

Niet Brains maar Trains

Stipt zevenenveertig minuten over acht kwam het kolossale vervoersmiddel op me af. Op het Zwolse perron roept een man met snor en een jas gesponsord door de NS herhaaldelijk om dat alléén de voorste wagons richting Groningen gaan. Als een Afghaanse herder die zijn vee naar een veilige plek leidt, zo volgt de menigte de uitbundige gebarentaal van de conducteur. Daar stond ik dan met mijn Kiosk-cappuccino en vers afgebakken kaasbroodje, geduldig wachtend op mijn beurt om de gearriveerde trein in te stappen. Terwijl de deuren opengaan en de passagiers uitstappen, zie ik een vrouw van volslank formaat pogen zich[…]

Lees verder

prof. dr. E. Elmer Sterken

De heer Sterken voltooide in 1983 cum laude de master econometrie aan de RUG. In 2011 werd hij benoemd tot rector magnificus. De voormalige rector, Frans Zwarts, omschreef hem in een interview met de Universiteitskrant als ‘een hele vrolijke, spontane man’. Hoe ziet deze man fenomenen als jaarklassen en mastervereisten?1 Aanstaande dinsdag zal de Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onze afdeling bezoeken. Helaas zal ik zelf niet aanwezig zijn deze avond omdat ik mij op studiereis in Spanje bevind, maar na enig rondzoeken heb ik wel enige vragen over de rector. Jaarklassen In 2011 startte de Erasmus Universiteit[…]

Lees verder
University of Amsterdam

De excellente student, of de arbeidsmarkt?

Afgelopen week is bekend geworden dat de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA hervormingsplannen heeft om de financiële problemen aan te pakken. Er zouden twee mogelijkheden tot hervorming zijn. De eerste houdt in dat de bachelor opleidingen worden omgevormd naar één breed alternatief, een soort liberal-arts programma, met voor alle studenten dezelfde propedeuse. Hierbij is het na de propedeuse wel mogelijk om te specialiseren. De tweede brengt het aantal bachelors terug door deze samen te voegen. Op de UVA is het alles behalve rustig sinds deze plannen bekend zijn. Een groep studenten heeft zich verenigd onder de naam Humanities Rally om[…]

Lees verder
Studentenkamer

Studentenhuisvesting en het regeerakkoord

Dat de huizenmarkt het de laatste paar jaar moeilijk heeft is bekend, maar dit beperkt zich niet alleen tot de “gewone” woningen. Voor studenten is het ook lastig om huisvesting te vinden in de stad Groningen. Verwacht wordt dat het aantal studenten in Groningen zal blijven stijgen, maar waar laten we ze allemaal? Het uitbreiden van het aantal studentenwoningen wordt door het huidige regeerakkoord erg onaantrekkelijk gemaakt. Huisvesting studenten In totaal studeren dit studiejaar ruim 50.000 mensen aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. De gemeente is niet bevoegd om voor de RUG of de Hanzehogeschool vast te stellen[…]

Lees verder