Het voorkomen van straffeloosheid

’’Mooi! Deze vrouwen kozen er bewust voor om uit te reizen naar IS-gebied. Zij vormen nog altijd een groot gevaar voor Nederland. Wij willen ze hier niet terug en wat ons betreft hebben ze het recht op Nederlandschap verloren. Daar berechten!’’ Twitterde Dilan Yesilgöz, toenmalig VVD-Kamerlid, toen de Hoge Raad in 2020 besloot dat de Nederlandse staat zich niet actief in hoefde te spannen voor het terughalen van Nederlandse Syriëgangers. Dit was dan ook in lijn met het al gevoerde, begrijpelijke kabinetsbeleid. Toch werd in 2021 IS-vrouw Ilham B. met haar twee jonge kinderen opgehaald uit Syrië. Dit zorgde uiteraard[…]

Lees verder
crime scene do not cross

Nu beginnen met strenger straffen!

Op 12 oktober 2016 las ik in het NRC een artikel over het resultaat van strengere straffen bij zware delicten.1 Menig socialist zou stellen dat het opleggen van een zwaardere of intensievere straf niet werkt en dat de politie samen met andere veiligheidsdiensten meer moet inzetten op preventie, begeleiding en werkgelegenheid. Dit verdient zeker aandacht en kan op veel punten nog verbeterd worden. Dit neemt echter niet weg dat het zwaarder straffen bij criminelen wel degelijk werkt en ik zal dit toelichten aan de hand van twee argumenten. Hoe hoger de straf, hoe hoger de drempel Mensen zijn, volgens Descartes,[…]

Lees verder
Sinterklaas en zwarte piet

5 december, het avondje van Sinterklaas

Het is weer 5 december. De dag dat heel het land in het teken staat van Sinterklaas. Morgen zal de goedheiligman ook een bezoek brengen aan JOVD Groningen. Om in de sinterklaassferen te komen, zijn hier alvast wat interessante verhalen te vinden. Wist je bijvoorbeeld dat er in Deventer een Sinterklaasverbod is? De NEN-norm 0512 geheel in het teken staat van Sinterklaas? En de goedheiligman ook een keer voor de rechter moest verschijnen? Sinterklaasverbod De Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) van de gemeente Deventer kent een Sinterklaasverbod. Artikel 5:38 lid 2 van de APV geeft namelijk aan dat ‘het op[…]

Lees verder
Eerste Kamer der Staten Generaal

De Eerste Kamer: afschaffen of niet?

Zo rond verkiezingstijd komt in debatten over bestuurlijke vernieuwing een aantal dossiers bovendrijven die haast traditioneel geworden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gekozen burgemeester, de status van de waterschappen en de samenvoeging van provincies. De toekomst van de Eerste Kamer wordt ook iedere keer weer besproken. D66 en de PVV zijn duidelijk: zij willen van de Eerste Kamer af.1 Maar is dat wel zo’n verstandig idee? Plaats van de Eerste Kamer in het bestuur De Eerste Kamer bekleedt in het bestuur een functie van chambre de réflexion: een raad van wijze mensen die de voorgenomen wetgeving nog eens kritisch gaat[…]

Lees verder
Koning Willem Alexander Nederland lego

Majesteitsschennis: nog wel van deze tijd?

In 2014 riep actievoerder Abulkasim Al-Jaribi ‘fuck de koning, fuck de koningin, fuck het koningshuis’. Reden voor het Openbaar Ministerie om over te willen gaan tot vervolging. Dit zorgde voor talloze verontwaardigde reacties uit de samenleving, waardoor uiteindelijk toch besloten werd om van vervolging af te zien.1 De strafbaarheidstelling van majesteitsschennis staat op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een initiatief wetsvoorstel op tafel ligt die ziet op het afschaffen van de majesteitsschennis. Is de majesteitsschennis nog wel te handhaven in onze huidige samenleving? Houdbaarheid van majesteitsschennis De vrijheid van meningsuiting[…]

Lees verder
Pussy Riot Drawing

Pussy Riot: The Revolution Continues

“Iedereen die te veel praat, zal levend verbrand worden;” Zomaar een greep uit de tekst van het nieuwe nummer “Chaika” van Pussy Riot. Rebels en vooral recht door zee mogen we het protestnummer van de altijd kritische dames wel noemen. Na in 2012 zelf in aanraking te zijn gekomen met de Russische overheid vanwege haar uitingen is Pussy Riot vorige week met wederom een zeer kritisch nummer tegenover de Russische overheid gekomen. “Chaika” doelt op de Russische procureur-generaal Yuri Chaika die onlangs in de internationale pers van corruptie en banden met de Russische maffia werd beschuldigd. Het nummer staat bol[…]

Lees verder
UWV Werkbedrijf

Ontslagrecht en ketenregeling per 1 juli 2015

De ketenregeling, wetgeving waarbij een werknemer na een aantal tijdelijke contracten recht heeft op een vast contract, gaat vanaf 1 juli 2015 andere voorwaarden krijgen. In de huidige situatie kan een werkgever het tijdelijke contract met een werknemer twee keer verlengen, zolang deze gecombineerd niet langer duren dan drie jaar. De tijd tussen twee contractperioden mag maximaal drie maanden bedragen, zonder dat de keten wordt onderbroken. Maar aan deze voorwaarden gaat gesleuteld worden: de gecombineerde tijd mag maximaal twee jaar bedragen, en de keten zal pas met een tussenperiode van zes maanden onderbroken worden. Verder zal de ontslagvergoeding verdwijnen, en[…]

Lees verder

Vuurwerk: heeft de beperkte afsteektijd zijn nut bewezen?

Ieder jaar is het weer raak in het nieuws, er zijn weer tientallen mensen voor de rest van hun leven verminkt. Ze hebben geen ernstig verkeersongeval gehad, maar ze hebben meegedaan aan een Nederlandse traditie; het afsteken van vuurwerk. De vorige jaren was het afsteken van vuurwerk toegestaan op 31 december van 10:00 tot 02:00 de dag erna. Dit jaar heeft de overheid ingegrepen en de afsteektijd beperkt tot 18:00 tot 02:00. In dit artikel ga ik op zoek naar de feitelijke situatie rondom vuurwerk en het afsteken daarvan en ga ik in op de vraag of de beperking van[…]

Lees verder

Handen af van de dagvaarding

In 2007 heeft de Commissie Fundamentele Herbezinning Nederlands Burgerlijk Procesrecht (hierna te noemen de commissie) haar rapport gepresenteerd waaruit blijkt dat procederen bij de civiele rechter eenvoudiger gaat worden. Dat is in ieder geval de bedoeling. De huidige dagvaardings- en verzoekschriftprocedures worden samengesmolten tot één procedure wat er voor moet zorgen dat procederen dus eenvoudiger en overzichtelijker wordt. Het wetsvoorstel is inmiddels geschreven en ligt op de plank om ingediend te worden. Het rapport en het voorstel bevatten verschillende ideeën over hoe de vereenvoudiging tot stand moet komen maar zijn al deze ideeën wel realistisch? Wordt procederen er écht eenvoudiger[…]

Lees verder

Verplichte mediation gaat te ver

Een kamermeerderheid van VVD en PvdA heeft afgelopen woensdag te kennen gegeven mediation verplicht te willen stellen bij echtscheidingen waarbij ouders met elkaar overhoop liggen over regelingen met betrekking tot de kinderen. Men hoopt op deze manier het aantal vechtscheidingen te beperken en te voorkomen dat kinderen de dupe worden van de situatie. Deze maatregel zou ouders verplichten drie sessies bij een mediatior te volgen. De gesprekken komen in principe voor eigen rekening. Hoe nobel het ook is om ouders op deze manier te willen helpen met hun scheiding en de kinderen in bescherming te nemen, het verplichten van mediation[…]

Lees verder