Toine Manders en het immer onvoorstelbare libertarisme

Toine Manders, libertariër, komt dinsdag 18 november verlaat aan in Groningen om zijn gedachtegoed te delen. Met hem mee reist een kompaan die bij aanvang folders van de Libertarische partij uitdeelt. Het belooft een interessante avond te worden met een spreker die het publiek niet naar de mond praat en zijn eigen verhaal vertelt! Met een kop koffie en flink wat slagroom begint dhr. Manders zijn speech. Hij praat op een rustige en prettige toon, waarbij hij de aandacht van de zaal goed bij zich houdt. Hij begint zijn verhaal waarbij hij geen onaardige dingen zegt, een verhaal waarbij hij in ieder geval[…]

Lees verder
Stembiljet

“Ik heb dingen gedaan waar ik ook echt in geloofde”

“Ik ben trots dat ik na tien jaar in de politiek naar mezelf kan kijken en kan zeggen dat ik dingen heb gedaan waar ik ook echt in geloofde.” Zo gaf de heer De Krom aan tijdens zijn bezoek aan de JOVD Groningen afgelopen dinsdag. Met zijn ervaring binnen het bedrijfsleven, als volksvertegenwoordiger en als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens de VVD in het eerste kabinet Rutte had hij interessante verhalen te vertellen. Alle vragen uit de zaal werden beantwoord en onderwerpen wisselend van Shell tot ruzie met Samsom kwamen dan ook aan bod. In 2001 kwam De[…]

Lees verder
Stembiljet

De campagnes barsten weer los!

De maand februari is een week onderweg, de verkiezingen voor de provinciale staten staan al gauw voor de deur en de politieke messen zijn geslepen! De coalitiepartijen liggen, zoals verwacht, onder vuur. De oppositie ruikt bloed en zowel links als rechts wil zeteltjes pikken van de VVD en de PvdA. De komende weken zal Nederland overspoeld worden met folders, pamfletten, loze leuzen en politieke Jehova’s. Welke uitspraken zijn er al gedaan en welke stappen zijn gezet? Hoe zijn de partijen hun campagne gestart? D66 start officieel op 28 februari met de campagne, maar ging vandaag in gesprek met Nederland. Maar[…]

Lees verder

Vuurwerk: heeft de beperkte afsteektijd zijn nut bewezen?

Ieder jaar is het weer raak in het nieuws, er zijn weer tientallen mensen voor de rest van hun leven verminkt. Ze hebben geen ernstig verkeersongeval gehad, maar ze hebben meegedaan aan een Nederlandse traditie; het afsteken van vuurwerk. De vorige jaren was het afsteken van vuurwerk toegestaan op 31 december van 10:00 tot 02:00 de dag erna. Dit jaar heeft de overheid ingegrepen en de afsteektijd beperkt tot 18:00 tot 02:00. In dit artikel ga ik op zoek naar de feitelijke situatie rondom vuurwerk en het afsteken daarvan en ga ik in op de vraag of de beperking van[…]

Lees verder
Tweede Kamer Verkiezingen

Populisme in de Partij van de dieren

Eind vorig jaar stemden de VVD, het CDA, de PVV, ChristenUnie en SGP in met een motie die Fundamentalistische verenigingen en partijen zou verbieden. Het doel van deze motie was om jihadistische partijen en verenigingen te kunnen verbieden. Waarbij het niet gaat om het geweld dat ze plegen, maar om de mening die ze hebben. Hiermee speelt de motie heel goed in op de angst vanuit het electoraat voor Islamitisch fundamentalisme. Dit inspelen op angst tegen de Islam is waar de PVV groot mee is geworden. Het opstellen van beleid, niet op basis van een ideologie en rationele argumenten, maar[…]

Lees verder
dokter doctor lego

Vrije artsenkeuze: een bom onder de coalitie

De regeringscoalitie staat op springen door een probleem rondom de vrije artsenkeuze. Momenteel zijn de regeringspartijen VVD en PvdA “rustig aan het kijken” hoe ze uit de problemen kunnen komen, aldus minister Schippers. Dat ze de PvdA een ultimatum heeft gesteld, wordt in alle toonaarden ontkend. Het probleem ontstond toen minstens drie senatoren van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel van minister Schippers stemden. Het wetsvoorstel voor inperking van de vrije artsenkeuze deed van het begin veel stof opwaaien. Zowel bij patiënten als bij zorgverleners. De minister wil met deze wet de zorgverzekeraars meer mogelijkheden geven om[…]

Lees verder

Hoes treedt af

Onno Hoes (53) heeft vandaag bekendgemaakt op te stappen als burgemeester van Maastricht. Door nieuwe onthullingen over zijn privéleven is hij het vertrouwen van de raad verloren en heeft hij zijn ambt geschaad. Hij blijft zijn functie uitoefenen totdat er een geschikte opvolger is gevonden. In december 2013 kwam Hoes voor het eerst in de publiciteit, omdat hij zoenend met een jonge man in een hotellobby was gefotografeerd. Deze man, Ruud Schepers (24), beweerde dat de zoen niet iets eenmaligs was. Volgens hem hadden Hoes en hij al langer een affaire. Nog diezelfde maand kwam de gemeenteraad van Maastricht bij[…]

Lees verder
Diederik Samson pvda

Heeft Samsom gelijk?

Afgelopen week was niet een van de beste weken uit de politieke carrière van PvdA-leider Diederik Samsom. Tijdens een gesprek met twee journalisten van de Telegraaf ging hij over de rooie en stak “off the record” een tirade af over het huidige sfeertje in Den Haag. Volgens de politiek leider zou het niet meer om de inhoud, maar om het politieke spel gaan en de media zou hierin een te grote rol hebben. Helaas voor Samsom beweerden de journalisten nooit in te hebben gestemd met een “off the record” gesprek waarna zijn monoloog groot in De Telegraaf prijkte. Heeft Samsom[…]

Lees verder
Nederlandse vlag

De uitholling van het Nederlandse poldermodel

Als we kijken naar het Nederlands politiek bestel in zijn algemeenheid, dan is het een apparaat dat gestuurd wordt door uitvoerig consensusbeleid onder het motto van incrementalisme en het poldermodel. Als er iets is dat Willem van Oranje en zijn tijdgenoten nastreefden, was het wel dat zoveel mogelijk Nederlanders, ongeacht zijn of haar uniciteit, vertegenwoordigd werden in het landelijk bestuur. Met de komst van de sociale kwestie in de 19e eeuw, en de daaropvolgende periode van verzuiling, ontstond er een gestage toestroom van meer politieke ideeën, en was het vanzelfsprekend dat ook deze visies een plaats kregen in het landelijk[…]

Lees verder

Bolkestein: “One size fits none”

One size fits all gaat zeker niet op voor de monetaire unie in Europa, zo stelde de heer Bolkestein tijdens zijn bezoek aan Groningen gisteren. “We kunnen beter splitsen dan op deze manier doorkwakkelen.” In een College Tour-setting deelde hij zijn visie op Europa en de monetaire unie, multiculturalisme, onze nationale politiek en uiteraard passeerde de Zwarte Pieten-discussie ook de revue. “De muntunie is een flop, het had nooit tot stand moeten komen,” waren enkele van de eerste van zijn woorden. Op de vraag of de afschaffing van de euro niet tot polarisatie zou leiden antwoordde hij dat de euro[…]

Lees verder