kinderen zwemles zwembad

Luctor et Emergo – verplicht schoolzwemmen

De temperaturen stijgen, in Nederland betekent dat drukte op stranden en bij zwembaden. Terwijl iedereen geniet van de vakantie en het mooie weer is er een kleine groep die hard aan het werk is om te zorgen dat iedereen na een dagje zwemmen weer veilig naar huis kan. Strandwachten en badmeesters krijgen de laatste jaren echter steeds meer problemen doordat kinderen minder goed kunnen zwemmen. Ook de instroom van arbeidsmigranten en vluchtelingen zorgt voor een stijging in het aantal reddingen wat moet worden uitgevoerd. Waarom kennen we in een land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt nog steeds geen verplichting[…]

Lees verder

De roep om Bildung

Staatsecretaris Sander Dekker maakte in november van 2014 bekend onze hulp te kunnen gebruiken bij het formuleren van een nieuwe visie op onderwijs. Platform Onderwijs 2032 moest door middel van een nationaal debat leiden tot nieuwe ideeën over de invulling van het curriculum van het basis- en middelbaaronderwijs. Met het aanzwengelen van dit debat opende Dekker de aloude discussie omtrent onderwijs, namelijk die van de compromis tussen disciplinering en liberalisering. Luidkeels pleitten wij voor meer kritisch denken, persoonsontwikkeling en burgerschap in het toekomstig onderwijs. Dit geluid komt sterk overeen met het 19e -eeuwse Bildungsideaal en deze ontwikkelingsvisie zou daarom een[…]

Lees verder
School class

Terug naar gescheiden schoolklassen?

Als we kijken naar de vaardigheden van 15-jarige Nederlandse scholieren, gemeten in 2013, is er helaas ruimte voor somberen. Wereldwijd zijn we drie plaatsen gedaald (10 naar 13). Op het gebied van wiskunde een plek gestegen, maar weliswaar met een lagere score. Het Nederlandse onderwijs is in zijn algemeenheid aan vernieuwing en verbetering toe, maar we dienen ook te kijken naar het verschil tussen jongens en meisjes. Welke ontwikkelingen hebben in onze samenleving geleid tot een onderwijssysteem waarin meisjes excelleren en jongens op een grote achterstand staan? De graden in het hoger onderwijs raken steeds schever verdeeld. Volgens cijfers uit[…]

Lees verder

JOVD: D66 voert campagne over de rug van Groningse leraren

De JOVD Groningen roept D66 op om te stoppen met het campagnevoeren over de ruggen van Groningse leraren, docenten en ander onderwijspersoneel. De grote inspanningen van déze medewerkers hebben ervoor gezorgd dat Groningen onderwijsstad van het jaar geworden is. In plaats van het Groningse lerarenkorps te bedanken loopt D66 weg met het succes om daarmee op een goedkope manier campagne te voeren. In een ronkend persbericht, op sociale media en nu zelfs door het uitroepen van een onderwijsweek schrijft D66 het succes bijna volledig aan zichzelf toe. Behalve een kleine verwijzing naar onderwijsinstellingen is het een grote ‘D66-goed-nieuws-show’. De JOVD[…]

Lees verder