Zweden Reichstag

Schone energie volgens GroenLinks’

Enige tijd geleden, namelijk 7 mei, kwam er een Twitter-bericht naar voren vanuit GroenLinks: “Zweden heeft het doel voor schone energieproductie al gehaald (side note: er zitten Groenen in de Zweedse regering). Sommige landen zijn er bijna maar Nederland loopt bepaald niet voorop: er zit nog een groot gat tussen ons doel en de realiteit.” Op zichzelf niks mis met een Groene Linkse partij die Zweden ophemelt over hoe goed ze het wel niet doen. Het noemen in de tweet dat er toevallig ‘’Groenen’’ in de Zweedse regering zitten, zegt ongelooflijk weinig. Het Zweedse parlement heeft 349 zetels, waarvan maar[…]

Lees verder
Windmolens

Snappen klimaatdrammers wel wat duurzaamheid is?

Duurzaamheid wordt nogal eens op tafel gegooid tijdens ieder debat van energie tot landbouw, zo ook bij het lijsttrekkersdebat voor het Europees Parlement, maar klaarblijkelijk hechtte niet elke gebruiker daar dezelfde betekenis aan. De Dikke van Dale, geeft maar liefst drie minidefinities: (1) ‘Lang durend’, (2) ‘Weinig aan slijtage’ en (3) ’Het milieu weinig belastend’. Alle drie weinig tegen in te brengen, lijkt mij. Bij de aftrap van het debat maakte Bas Eickhout van GroenLinks een onderscheid tussen duurzame energie en kernenergie. Als we de Dikke van Dale volgen, dan zouden we een dergelijk onderscheid beslist niet kunnen maken. En[…]

Lees verder
wereldbollen

Slimme steden, een duurzame oplossing voor de toekomst?

Volgens Thierry Baudet en Donald Trump bestaat het niet: de opwarming van de aarde. Toch is de consensus onder het grootste deel van de wetenschappers dat de aarde wél opwarmt. De zeespiegel zal stijgen, het weer zal heftiger worden en het is niet zeker dat “onze” kinderen een nieuwe generatie voort kunnen zetten. Er zijn verschillende manieren om de opwarming van de aarde tegen te gaan, maar er zal meer naar technologie gekeken moeten worden. Alleen, welke prijs moeten we er voor betalen? Big Data en Slimme Steden Hubcap, een Amerikaans bedrijf, heeft onderzoek gedaan naar taxiritten. Hierbij is een analyse gemaakt[…]

Lees verder
Windmolen

Groene Revolutie

De welvaart van de mensheid heeft in de loop van de geschiedenis baat gehad van enkele uitvindingen of ontwikkelingen die ons in staat stelden om de grenzen van wat mogelijk was te verleggen. Zo leidde de uitvinding van de stoommachine in 1764 tot de aanzet voor de industriële revolutie. Zo ook nu staan wij voor een grote zoektocht naar een dergelijke vondst die de problemen van deze tijd zal oplossen. Een efficiënte, duurzame en goedkope energiebron om ons in de toekomst van elektriciteit te voorzien. Een alternatief voor de vervuilende kolencentrales of de gevaarlijke kerncentrales. In dit artikel zullen enkele[…]

Lees verder

Opinie: van afvalinzamelaar naar grondstoffenmanager

Welke organisatievorm binnen de afvalinzameling dient het grootste belang van burger en samenleving? Deze vraag staat centraal in dit artikel. Overigens is van belang te vermelden dat de overheid (lees: gemeenten) de wettelijke zorgplicht hebben de afvalinzameling te organiseren, hetgeen echter niet inhoudt dat zij deze taak ook zelf dient uit te voeren. Door Edo Dokter, manager staf Twente Milieu Er zijn feitelijk een drietal organisatievormen voor de afvalinzameling in Nederland te herkennen: een gemeentelijke organisatie, een commerciële aanbieder of een overheids-N.V. De laatst genoemde dient naar mijn mening het belang van de burger het best. Als eigenaar via het[…]

Lees verder

Groningen: autovrijer en autovriendelijker

Het inwonersaantal van de stad Groningen is sinds het begin van de 17e eeuw met 1200% toegenomen tot 195.000 inwoners in 2012. Daar de binnenstand van oudsher omringd wordt door water, is het niet vreemd dat het centrum zich snel tot buiten de grachtengordel heeft uitgebreid. Deze forse groei heeft duidelijk zijn impact gehad op de bereikbaarheid van het centrum: volgens de “Congestion Index” van TomTom staat Groningen op nummer 1 als het om verstopte binnensteden gaat. Het befaamde Verkeerscirculatieplan uit de jaren ’80 heeft ertoe geleid dat het in Groningen gemiddeld 21% langer duurt om met de auto van[…]

Lees verder
Windmolen

Opinie: cruciale transities in de energiesector

De wereld zit in het slob. Bijna alle landen bevinden zich in een economische crisis en ook Nederland ontkomt er niet aan. Juist Nederland niet, dat als handelsnatie de gevolgen van een slechte wereldeconomie direct merkt. In de huidige tijd worden financiële instellingen beschuldigd van de economische crisis, maar binnen enkele decennia komen voedsel, water en energie als bronnen voor een crisis naar voren. De wereldbevolking stijgt, de hoeveelheid drinkbaar water daalt en energie wordt steeds duurder. Om hier op in te spelen, wordt het tijd om minder afhankelijk te worden van corrupte en instabiele staten. Oplossingen Nederland is op dit moment een Westers land bij uitstek dat de gevolgen van de economische crisis merkt. Vooral door de hoge bevolkingsdichtheid en een verhoogd risico op[…]

Lees verder
Broeikaseffect

Het broeikaseffect

Het woord ‘duurzaam’ zegt het eigenlijk al, voorzichting met de maatschappij omgaan, de duurzaamheid van je omgeving behouden. Maar hoever kunnen we eigenlijk gaan? Ik bedoel, is het hergebruik van je handdoek niet een beetje overdreven? Om nog niet te spreken over het opvangen van het douchewater om dat vervolgens aan de planten te geven. Dat we zuinig moeten zijn met hetgeen waar we dagelijks mee te maken hebben, dat begrijp ik. Maar de huidige maatschappij slaat hier mijn inziens wel een beetje in door. Mr. Al Gore, vice-president van Amerika van 1993 tot en met 2001, staat bekend als[…]

Lees verder