Koning Willem Alexander Nederland lego

Majesteitsschennis: nog wel van deze tijd?

In 2014 riep actievoerder Abulkasim Al-Jaribi ‘fuck de koning, fuck de koningin, fuck het koningshuis’. Reden voor het Openbaar Ministerie om over te willen gaan tot vervolging. Dit zorgde voor talloze verontwaardigde reacties uit de samenleving, waardoor uiteindelijk toch besloten werd om van vervolging af te zien.1 De strafbaarheidstelling van majesteitsschennis staat op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een initiatief wetsvoorstel op tafel ligt die ziet op het afschaffen van de majesteitsschennis. Is de majesteitsschennis nog wel te handhaven in onze huidige samenleving? Houdbaarheid van majesteitsschennis De vrijheid van meningsuiting[…]

Lees verder
Gouden koets

Belasting voor het koningshuis

Kort geleden laaide de discussie weer op: moet onze koning nu wel of geen belasting gaan betalen over zijn uitkering? Het is een ingewikkelde kwestie die telkens weer tot verdeeldheid leidt tussen de verschillende politieke partijen.   In artikel 40 lid 2 van onze grondwet staat het volgende opgenomen over belastingen van het Koninklijk Huis: “de door hen ontvangen uitkeringen ten laste van het Rijk, alsmede de vermogensbestanddelen welke dienstbaar zijn aan de uitoefening van hun functie, zijn vrij van persoonlijke belastingen. Voorts is hetgeen de Koning of zijn vermoedelijke opvolger krachtens erfrecht of door schenking verkrijgt van een lid[…]

Lees verder