JOVD Groningen verbijsterd over datalek gemeente Groningen

Gisteren werd bekend dat een bestand met e-mailadressen van Groningers is gebruikt voor een spam-bericht. De JOVD Groningen is verbijsterd over deze gang van zaken en vraagt zich nu af of de gemeente Groningen wel voorzichtig omspringt met privacygevoelige gegevens van haar burgers. De JOVD vraagt burgemeester Vreeman om een diepgravend onderzoek in te stellen en om de personen betrokken bij de datadiefstal te laten vervolgen. Vooral de summiere en voorbarige verklaring over het datalek stoort de jonge liberalen. Zo is onduidelijk wat voor bestand er precies is gelekt en door wie dit gedaan is, hoe dit heeft kunnen gebeuren[…]

Lees verder
Wietplant

“Gemeente Groningen moet vaart maken met legale wietteelt”

Als het aan de Jonge Democraten en de JOVD Groningen ligt voegt de gemeente Groningen als ondertekenaar van het wietmanifest ‘Joint Regulation’ morgen nog de daad bij het woord en begint met het verstrekken van vergunningen voor wietteelt. Wekelijks rolt de Groningse politie namelijk een illegale wietkwekerij op, en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Een illegale wietkwekerij is brandgevaarlijk en er wordt vaak illegaal stroom voor afgetapt. Door niet het braafste jongetje van de klas te zijn en snel te beginnen met legaliseren kan de gemeente deze problemen wegnemen. Veiliger Met het afgeven van vergunningen aan[…]

Lees verder

GPJK organiseert i.s.m. Vereniging Basisinkomen Nederland een avond over het Onvoorwaardelijk Basisinkomen

GPJK organiseert i.s.m. Vereniging Basisinkomen Nederland een avond over het Onvoorwaardelijk Basisinkomen De Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK) organiseert in samenwerking met de Vereniging Basisinkomen Nederland, die zich sterk maakt om dit idee op de agenda te zetten, op vrijdag 30 mei een avond over het Onvoorwaardelijk Basisinkomen. Het onderwerp van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen heeft in Nederland de afgelopen paar jaar veel interesse gekregen, uit zowel politieke als economische hoek. Het idee om iedereen ongeacht zijn achtergrond en situatie, een zeker basisinkomen om te voorzien in levensonderhoud te geven, wordt verschillend op gereageerd. Een briljant plan, of utopische waanzin?[…]

Lees verder

Stadjers & Studenten weten elkaar wél te vinden!

De gemeenteraad discussieerde woensdag over het splitsen van woningen in zelfstandige studio’s. Tijdens dat debat werd er vaak gerefereerd aan de slechte relatie die er tussen Studenten en Stadjers zou zijn. De JOVD Groningen en Student en Stad zijn van mening dat studenten en Stadjers vaak juist heel goed met elkaar om gaan en roepen studenten op om hun ervaringen te delen. Deze succesverhalen zullen worden aangeboden aan de gemeenteraad, en het mooiste verhaal wint een leuke prijs. Student en Stad en de JOVD Groningen doen de oproep om succesverhalen in te sturen naar aanleiding van de plannen van de gemeente[…]

Lees verder

JOVD Groningen: Gemeenteraad, zet studenten niet definitief in de kou!

Al jaren worden studenten in Groningen collectief aangemerkt als overlastgevers en geweerd uit straten en wijken door middel van de 15%-norm. Vandaag gaat de gemeente Groningen echter een stap verder. Dit doet ze door in de gemeenteraad het voorstel in te dienen om het ombouwen van gezinswoningen in zelfstandige studio’s definitief onmogelijk te maken. De JOVD Groningen roept de gemeenteraad op om dit voorstel niet aan te nemen. “De Stad profileert zich al jaren als City of Talent, maar verbiedt dat talent ondertussen wel om zelf fijne, betaalbare woonruimte te kiezen”, aldus William van den Hoorn, de voorzitter van de[…]

Lees verder

JOVD: D66 voert campagne over de rug van Groningse leraren

De JOVD Groningen roept D66 op om te stoppen met het campagnevoeren over de ruggen van Groningse leraren, docenten en ander onderwijspersoneel. De grote inspanningen van déze medewerkers hebben ervoor gezorgd dat Groningen onderwijsstad van het jaar geworden is. In plaats van het Groningse lerarenkorps te bedanken loopt D66 weg met het succes om daarmee op een goedkope manier campagne te voeren. In een ronkend persbericht, op sociale media en nu zelfs door het uitroepen van een onderwijsweek schrijft D66 het succes bijna volledig aan zichzelf toe. Behalve een kleine verwijzing naar onderwijsinstellingen is het een grote ‘D66-goed-nieuws-show’. De JOVD[…]

Lees verder

JOVD: Politiek programma Gemeenteraadsverkiezingen

De Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie heeft haar eigen politieke programma gepresenteerd naar aanleiding van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Belangrijke thema’s voor de JOVD zijn bijvoorbeeld onderwijs & werk, horeca en veiligheid. “Vandaag presenteren wij ons programma ‘Voor het Groningen van morgen’. Dit om te laten zien dat wij als JOVD niet alleen kritisch aan de zijlijn willen staan. Wij denken mee over de toekomst.” aldus de voorzitter van de JOVD Groningen, William van den Hoorn. Onderwerpen die de JOVD aan het hart gaan zijn bijvoorbeeld de 15%-norm, de bereikbaarheid van de stad en haar onderwijsinstellingen en de regelgeving omtrent grote dancefeesten. Van den Hoorn: “Wij[…]

Lees verder

JOVD Groningen: “Geen Europese toestanden in Groningen”

PERSBERICHT GRONINGEN – De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) Groningen wijst het gebaar van de Groningse Commissaris van de Koning resoluut van de hand. Nadat de Tweede Kamer aangaf dat een hoorzitting in Groningen te kostbaar is, bood hij aan de kosten dan maar met provinciaal geld te willen betalen. “We mogen in Groningen geen Europese toestanden krijgen, dat de Tweede Kamer om de paar weken op kosten van de provincie naar Groningen moet verhuizen.”, aldus voorzitter van de JOVD Groningen, William van den Hoorn. Emoties Alhoewel het altijd goed is om Tweede Kamerleden in Groningen te mogen begroeten[…]

Lees verder

JOVD Groningen: “Stop levering aardgas aan hypocriet Brabant”

Groningen, 4 september 2013 – De Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) Groningen roept op om te stoppen met gasleveranties van Groningen aan Noord-Brabant. Dit vanwege het schaliegas-vrij verklaren van het Brabantse land door de provinciale politiek. De provincie en steeds meer gemeenten verklaren zich schaliegas-vrij, terwijl in Groningen de boringen naar aardgas onverminderd doorgaan. Dit is volgens de jonge liberalen uit het noorden niet te verkopen aan de rest van het land. JOVD-voorzitter Eveline van Rhijn: ‘In Brabant wil men wel de baten maar niet de lasten van de winning van gas, juist op het moment dat uit onderzoek blijkt[…]

Lees verder

Persbericht: JOVD roept burgemeester Bats op te vertrekken

De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD), afdeling Groningen roept burgemeester Bats (VVD) van Haren op zo snel mogelijk zijn functie neer te leggen naar aanleiding van zijn falen in de aanloop naar Project X. De jonge liberalen concluderen naar aanleiding van het rapport van de Commissie Cohen dat hij verantwoordelijk is voor het amateuristische mediabeleid en de fatale fout om geen duidelijke keuzes te maken.  Toen de vader van Merthe, het meisje dat het Facebookevent aanmaakte waar het allemaal mee begon, op 14 september burgemeester Bats persoonlijk belde had hij een week lang de tijd om een crisissituatie te[…]

Lees verder