Groningen: autovrijer en autovriendelijker

Het inwonersaantal van de stad Groningen is sinds het begin van de 17e eeuw met 1200% toegenomen tot 195.000 inwoners in 2012. Daar de binnenstand van oudsher omringd wordt door water, is het niet vreemd dat het centrum zich snel tot buiten de grachtengordel heeft uitgebreid. Deze forse groei heeft duidelijk zijn impact gehad op de bereikbaarheid van het centrum: volgens de “Congestion Index” van TomTom staat Groningen op nummer 1 als het om verstopte binnensteden gaat. Het befaamde Verkeerscirculatieplan uit de jaren ’80 heeft ertoe geleid dat het in Groningen gemiddeld 21% langer duurt om met de auto van[…]

Lees verder

Politiek Kort: week 20 in een notendop

Als Redactiecommissie willen wij onze lezers graag goed geïnformeerd het weekend in laten gaan. De rubriek “Politiek Kort: de week in een notendop” geeft daarom iedere vrijdag het meest in het oog springende politieke nieuws van de afgelopen week weer. Vind je een onderwerp interessant, ben je het ergens mee eens of oneens of mis je iets in de rubriek? Geef je mening en laat een comment achter!  ——————————————————————————————– Bussemaker: niet teren op je man Bron: nos.nl Vrouwen moeten ervoor zorgen dat ze in financieel opzicht minder afhankelijk worden van hun man. Van de 70 procent van de vrouwen die werkt,[…]

Lees verder

De Dinsdagavondactiviteit van week 20

Hij studeerde rechten in Groningen, werkte aan de RUG, vertrok richting Den Haag voor posities in zowel de Eerste als de Tweede Kamer om vervolgens het ambt van burgemeester te vervullen in Naarden. Sinds 14 september 2009 is hij burgemeester van de gemeente Groningen, hoewel hij op 24 april jongstleden zijn vertrek aankondigde. Hij zal zijn termijn afmaken, waarna hij het publieke toneel vaarwel zegt. Gisteravond was hij bij ons op bezoek. Een verslag van Luuk Dokter Met weemoed kijkt Rehwinkel terug naar zijn studententijd. Bij binnenkomst gaf hij al aan ontroerd te raken van de aanblik van een uit het raam hangende[…]

Lees verder

Opinie: De houdbaarheid van Frans Weekers

Frans Weekers en de zorgtoeslagfraude, het is na Fred Teeven met Dolmatov de tweede VVD’er die onder vuur ligt naar aanleiding van een voorkombaar probleem. Zal Weekers de druppel zijn die de emmer doet overlopen? En is hij degene die de kogels moet opvangen om de VVD een opgepoetst blazoen te bezorgen? Door Luuk Dokter In het licht van een stabiele coalitie en een zich steeds sterker roerende oppositie is dit misschien wel de beste oplossing, voor het groter goed. Is dit echter een redelijke beslissing, of is Weekers het zoenoffer dat de VVD moet brengen for the sake of[…]

Lees verder

Politiek Kort: week 19 in een notendop

Als Redactiecommissie willen wij onze lezers graag goed geïnformeerd het weekend in laten gaan. De rubriek “Politiek Kort: de week in een notendop” geeft daarom iedere vrijdag het meest in het oog springende politieke nieuws van de afgelopen week weer. Vind je een onderwerp interessant, ben je het ergens mee eens of oneens of mis je iets in de rubriek? Geef je mening en laat een comment achter! ——————————————————————————————– Weekers: fraudezaak goed opgepakt Bron: nos.nl Staatssecretaris Frans Weekers (VVD) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de verschillende diensten de Bulgaarse fraudezaak “adequaat” hebben opgepakt. Wel was het beter geweest als[…]

Lees verder

Opinie: weg met die successiewet!

Over de heffing van erf- en schenkbelasting is altijd veel te doen geweest. Het betreft gelden of goederen die al eerder in de belastingheffing zijn betrokken. Het is een inperking van het vrije eigendom en de mogelijkheid deze over te dragen. Daarnaast is het tarief in Nederland, in vergelijking met andere landen, erg hoog. Door Veronique Roerink De erf- en schenkbelasting wordt geheven op de ontvanger. Hoe nauwer de band met de erflater of schenker, hoe lager het belastingtarief (minimaal 10%). Hoe hoger de waarde van de erfenis of schenking, hoe meer belasting er geheven wordt (maximaal 40%). Er bestaan[…]

Lees verder

Politiek Kort: week 18 in een notendop

Als Redactiecommissie willen wij onze lezers graag goed geïnformeerd het weekend in laten gaan. De rubriek “Politiek Kort: de week in een notendop” geeft daarom iedere vrijdag het meest in het oog springende politieke nieuws van de afgelopen week weer. Vind je een onderwerp interessant, ben je het ergens mee eens of oneens of mis je iets in de rubriek? Geef je mening en laat een comment achter! ——————————————————————————————– PvdA-leden: illegalen niet strafbaar Bron: nos.nl Een overgrote meerderheid van de PvdA-leden heeft in Leeuwarden een motie aangenomen tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. De motie roept de PvdA-Kamerfractie op om ervoor te[…]

Lees verder

Politiek Kort: week 17 in een notendop

Als Redactiecommissie willen wij onze lezers graag goed geïnformeerd het weekend in laten gaan. De rubriek “Politiek Kort: de week in een notendop” geeft daarom iedere vrijdag het meest in het oog springende politieke nieuws van de afgelopen week weer. Vind je een onderwerp interessant, ben je het ergens mee eens of oneens of mis je iets in de rubriek? Geef je mening en laat een comment achter! ——————————————————————————————– Falende scholen harder aangepakt Bron: nos.nl Het kabinet wil harder optreden tegen falende schoolbestuurders en toezichthouders. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker willen niet alleen kunnen ingrijpen bij financieel wanbeleid, maar ook bij[…]

Lees verder

JOVD Congresupdate: VoCo 2013

Maatpakken, microfoons, voorname sprekers, interessante activiteiten, bier, kroketten als ontbijt en bovenal erg veel gezelligheid. Dit weekend is er weer een delegatie van 60 JOVD’ers vanuit Groningen naar Brabant afgereisd om het voorjaarscongres bij te wonen. Conferentiecentrum “De Ruwenberg”  was het toneel van diverse werkgroepen over onder andere de rol van Europa, paradoxen in het liberalisme en ontwikkelingssamenwerking. Centraal hierbij stond het thema  “Schuilen achter de dijken?!”, gericht op de rol van Nederland in én tegenover de rest van Europa. Daarnaast zijn er een groot aantal moties en resoluties behandeld. Ondanks de soms heftige debatten is het merendeel van de[…]

Lees verder

Politiek Kort: week 16 in een notendop

Als Redactiecommissie willen wij onze lezers graag goed geïnformeerd het weekend in laten gaan. De rubriek “Politiek Kort: de week in een notendop” geeft daarom iedere vrijdag het meest in het oog springende politieke nieuws van de afgelopen week weer. Vind je een onderwerp interessant, ben je het ergens mee eens of oneens of mis je iets in de rubriek? Geef je mening en laat een comment achter! ——————————————————————————————– Minister wil ‘pretopleidingen’ sluiten Bron: nos.nl Studierichtingen op het mbo die jongeren opleiden voor een beroep waar geen vraag naar is op de arbeidsmarkt, moeten sneller worden opgeheven. Dat schrijft minister Bussemaker[…]

Lees verder