Tweede Kamer Verkiezingen

Opinie: het gevaar dat technocratie heet

Ten tijde van Paars II was er felle kritiek te horen in Nederland: het land werd geregeerd door technocraten! Ook hoor je wel eens dat er weinig ideologie over is gebleven bij zowel de PvdA als de VVD. En bij het aantreden van het nieuwe kabinet kon men de kritieken van technocratie duidelijk weer horen. Het is ook niet niets, twee ideologieën die van oudsher tegenover elkaar staan, samen in één kabinet. Maar wat is technocratie überhaupt? En waarin schuilt het gevaar? Een technocratie is een staat geregeerd door deskundigen, wetenschappers of andere experts. Mensen die weten hoe iets in[…]

Lees verder
bottle of pills

Opinie: De maat van het menselijk mededogen

De Nederlandse verzorgingsstaat rust op menselijk mededogen. Arm of rijk, in Nederland kan iedereen die het nodig heeft op een menswaardige verzorging rekenen. Hoe anders is dit in het dierenrijk? In het dierenrijk verhongerd de enkeling die geen eten vindt. En de stakker die niet kan lopen wordt zonder twijfel achter gelaten. In de natuur geldt het recht van de sterkste. Daar moet toch geen mens aan denken? Gelukkig staat de natuur in schril contrast met de Nederlandse situatie waar een bezige, dus belastingbetalende, burger bij een beenbreuk op even veel zorg kan rekenen als de nalatige nietsnut. Dit is[…]

Lees verder
CDA

Nabeschouwing “De Ideologische Strijd: christendemocratie”

Het Groningse PvdA-gebouw was woensdagavond het toneel van de JS-activiteit. Op deze koude winteravond kwamen de directeuren van de wetenschappelijke instituten van het CDA en CU op bezoek. Er ontvouwde zich echter geen verhitte discussie en beide heren konden beter samen de presentatie geven. Mensbeeld volgens het CDA Evert-Jan Slootweg, stafmedewerker van het wetenschappelijk instituut van het CDA, trapte deze avond af. Hij begon te vertellen over het mensbeeld volgens het CDA, met natuurlijk zijn wortels in de Bijbel. Volgens de christendemocraten is de mens in eerste instantie geroepen door God. Als mens is het leven een voortdurende zoektocht naar[…]

Lees verder
Egypte

Nabeschouwing filosofische avond

Dinsdag 27 november: de wekelijkse activiteit van de JOVD Groningen stond op het programma. Dit keer op een andere locatie, een ander tijdstip en met een gastspreker van een andere politieke stroming. Walfred Haans, filosoof en werkzaam binnen de Tweede Kamerfractie van de PvdA, gaf ons inzicht in het gedachtegoed van verschillende grote denkers en ging met ons in gesprek over het Arabisch-Israëlisch conflict. Herken de filosoof De gemiddelde student zal het begrip “filosofie” associëren met  bekende figuren uit de Griekse en Romeinse oudheid. Plato, Aristoteles en wellicht Seneca klinken de meesten bekend in de oren. Sommigen zullen stil hebben[…]

Lees verder
CDA

Voorbeschouwing “De Ideologische Strijd: christendemocratie”

De christendemocratie, een politieke stroming gebaseerd op de Bijbel en christelijke tradities. Eén van de voornaamste politieke stromingen in Europa die zijn oorsprong vindt in het katholicisme. Wat moeten we er als liberalen van vinden? Is het politiek verantwoord om je door religie te laten leiden? En hoe gaan de christendemocraten ermee om dat het geloof steeds minder de hoeksteen van onze samenleving vormt? Achtergrondinformatie De resultaten die door het CDA geboekt zijn tijdens de afgelopen twee verkiezingen lijken een teken aan de wand voor de christendemocraten. Critici wijzen er echter op dat het tij voor het CDA snel kan[…]

Lees verder
Statue Thorbecke

Het huis van Thorbecke

Met de revoluties van 1848 in het achterhoofd in zowel Duitsland als Frankrijk, bedacht koning Willem II zich geen moment en gaf de liberaal Thorbecke opdracht hervormingen door te voeren. De koning was immers bang zijn macht te verliezen indien hij geen gehoor gaf aan een kritisch wordend parlement en mogelijke opstanden in de steden. Zo geschiedde dat Thorbecke met zijn commissie in een maand tijd de hervormingen had geformuleerd en eind 1848 in werking trad. Belangrijke hervormingen zijn bijvoorbeeld de invoering van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid, de rechtstreekse verkiezing van de Tweede Kamer; gemeenteraad en de Provinciale Staten. De[…]

Lees verder
Statue Thorbecke

De liberaal versus het liberalisme

Was het een goed idee om de Nederlandse banken van overheidssteun te voorzien? Was het een goed idee om de Nederlandse banken van overheidssteun te voorzien? Stel deze vraag aan een willekeurige, zelfbenoemde liberaal en de bezwaren en protesten vliegen je om de oren. Ter ondersteuning wordt vaak aan de grondleggers van het liberalisme gerefereerd. Zo kan Adam Smith worden aangehaald met zijn theorie dat de vrije markt zijn werk moet doen. Een eenduidig principe: wie goed presteert mag daar de vruchten van plukken – wie zijn kont brandt, moet op de blaren zitten. Overheidsingrijpen is volgens hem uit den[…]

Lees verder