Het papieren servet en de dood van de tafelmanieren.

Hij was al bekend in de cafés, fastfoodzaken en barretjes, maar het papieren servet lijkt nu ook langzaam in te burgeren in de betere restaurants. U zult misschien denken wat is het probleem? Het punt is dat deze lappen van samengeklonterd houtpulp meer kapot maken dan u lief is. Het mooie linnen servet dat plaats heeft moeten maken voor zijn papieren vriend is niet de enige achteruitgang van de tafelmanieren. Waar voorheen het bestek netjes en opgepoetst op tafel werd gepresenteerd is de huidige gang van zaken dat het bestek en het servet in een papieren visitiekaartjeshouder wordt gepropt. Ook[…]

Lees verder
bottle of pills

Hulp bij zelfdoding na ‘voltooid leven’

De ministers Van Der Steur (Justitie) en Schippers (Volksgezondheid) hebben een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd: ouderen zouden meer zelfbeschikking moeten hebben als ze de wens hebben om te sterven. Binnen de Kamer lijkt een meerderheid voor het plan te zijn. Volgens het kabinet moet het mogelijk zijn dat mensen hulp bij zelfdoding krijgen als zij vinden dat hun leven voltooid is. Het eigen leven vorm kunnen geven, wordt volgens de ministers als fundamentele waarde gezien. De optie hulp bij zelfdoding na voltooid leven, komt in een aparte regeling naast de euthanasiewet te staan. Uiteraard is het een goed[…]

Lees verder
Pregnancy Zwangerschap NIPT

Waarom de NIPT wél een goed idee is

Meerdere politieke partijen staan tegenwoordig open voor het algeheel beschikbaar stellen van de NIPT. De NIPT is een bloedtest die onder andere de aanwezigheid van het Down-syndroom kan opsporen. Medisch gezien een groot voordeel ten opzichte van andere testen, die pas later in de zwangerschap uitgevoerd kunnen worden en meer complicaties met zich meebrengen. Ook tegenstanders hebben zich uitgesproken. Onder andere Carla Dik-Faber van de ChristenUnie, die vindt dat Down geen levensbedreigende ziekte is en het daarom niet nodig is om te testen. Voor het gemak vergeet zij echter dat een NIPT veel meer onderzoekt dan alleen het Down-syndroom. Bij[…]

Lees verder
women at work

Vrouwenquotum is niet de juiste oplossing

Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen is ongelooflijk belangrijk. Gelukkig heeft Nederland de afgelopen decennia hier ongelooflijk veel vooruitgang in geboekt. Wij leven in een land waar vrouwen net zo vrij kunnen leven als mannen, iets wat overal op de wereld logisch zou moeten zijn. Toch valt er op een aantal terreinen nog winst te behalen, zo ook in het bedrijfsleven, en dat met name in de top van het bedrijfsleven. Het idee van een vrouwenquotum in Nederland is ongetwijfeld bedacht met goede bedoelingen, het is echter een erg slecht idee. Als in 2017 30 procent van de top in het[…]

Lees verder

Knallen met nieuwe wetgeving

Miljoenen euro’s aan schade en honderden ziekenhuisopnames als gevolg van clandestien vuurwerk. Een initiatief tot een vuurwerkverbod is via vuurwerkmanifest.nl reeds door meer dan 100 organisatie en 4500 particulieren ondertekend. Hoe lang moet het nog duren voor de Nederlandse overheid beseft dat het zo niet langer kan en met gedegen maatregelen en wetten komt? Door tegenstanders binnen het liberalisme wordt een vuurwerkverbod “Anti-liberaal” of “volksbetutteling” genoemd. Een verbod op clandestien vuurwerk past echter uitstekend binnen de 3V’s van het liberalisme. In dit artikel zal ik proberen hier meer duidelijkheid in te scheppen. De “V van verantwoordelijkheid” Afgelopen jaren is keer[…]

Lees verder
Simpel Belrevolutie Ernesto che Guevara

Simpel: La revolución

Telecombedrijf Simpel heeft een nieuwe reclame. Vingerpoppetjes die verschillende revolutionairen uit moesten beelden. Bij revolutionaire prijzen horen revolutionaire mensen moeten ze daar wel gedacht hebben. Op televisie is er een reclame te zien waarin vingerpoppetjes deze revolutionairen voor moeten stellen. Onder andere zijn Albert Einstein, John F. Kennedy en Neil Armstrong te zien, maar de hoofdrol is voor niemand minder dan Ernesto ‘Che’ Guevara weggelegd. Wie was Che Guevara? Nadat deze Argentijn naar Cuba was gereisd om het toenmalige staatshoofd Batista af te zetten, groeide hij snel door naar de top. Che kreeg leiding over rechtszaken, waar militie, deserteurs, liberalen[…]

Lees verder
Purple monkey hospital

De macht van de zorgverzekeraars

In Den Haag is de rust na het afkeuren van de vernieuwde zorgwet afgelopen december nog altijd niet teruggekeerd. Edith Schippers zit als een moederkip op haar dierbare eieren (ofwel het nieuwe vernieuwde zorgplan). Om dit plan door de Eerste Kamer heen te loodsen zal er rekening gehouden moeten worden met de macht van de zorgverzekeraar, zodat ook de “PVDA-dissidenten” zullen instemmen met dit plan. Maar hebben de zorgverzekeraars teveel macht? En was het terecht dat om deze reden het oude zorgplan is afgekapt in de Eerste kamer? Op dit moment is het zo dat alle zorg in Nederland (gedeeltelijk)[…]

Lees verder

Dieren zijn geen producten!

Waarom moeten dieren een reis van soms wel 24 uur ondergaan om in het buitenland geslacht te worden om als vlees weer terug te komen naar Nederland? Schoolvoorbeeld: de parmaham uit Italië. Productiedieren worden gezien als kilo’s, als product en zodoende als geld. De eis dat er niet meer dan 42 kilogram vleeskuiken per vierkante meter stal mag worden gehouden geeft al aan hoe men tegenwoordig over dieren denkt. Dit lijkt mij een instelling die niet meer van deze tijd is. Een liberaal streeft naar zoveel mogelijk vrijheid voor het individu, zolang hierbij de vrijheid van anderen niet beperkt wordt.[…]

Lees verder
bottle of pills

Opinie: De maat van het menselijk mededogen

De Nederlandse verzorgingsstaat rust op menselijk mededogen. Arm of rijk, in Nederland kan iedereen die het nodig heeft op een menswaardige verzorging rekenen. Hoe anders is dit in het dierenrijk? In het dierenrijk verhongerd de enkeling die geen eten vindt. En de stakker die niet kan lopen wordt zonder twijfel achter gelaten. In de natuur geldt het recht van de sterkste. Daar moet toch geen mens aan denken? Gelukkig staat de natuur in schril contrast met de Nederlandse situatie waar een bezige, dus belastingbetalende, burger bij een beenbreuk op even veel zorg kan rekenen als de nalatige nietsnut. Dit is[…]

Lees verder