Industrial Revolution

De industriële revolutie

Engeland, 1763; daar is het begonnen. James Watt kreeg de opdracht om de bestaande stoommachines te verbeteren. Deze zogenaamde Newcomen-stoommachines, vernoemd naar de mijnbouwkundige ingenieur, werden gebruikt om enerzijds overtollig water uit mijnen op te pompen en anderzijds om de benodigde druk op te bouwen voor de watervoorziening in Londen. Tussen 1765 en 1782 slaagde Watt er echter in om het rendement met een factor drie te verhogen om de stoommachine geschikt te maken als energiebron voor andere toepassingen. Het begin van de industriële revolutie is ingezet door deze innovatie, waardoor arbeid niet langer afhankelijk was van manuren, werkdieren, windmolens[…]

Lees verder
Flag European Union Europese Unie vlag

Voor de Zwevende Kiezers

Vandaag hebben alle stemgerechtigden van Nederland de kans om van de geringe democratische invloed die ze hebben op de samenstelling van het Europarlement gebruik te maken. Veel Nederlanders zijn al niet te porren om voor Tweede Kamerverkiezingen hun bed uit te komen, laat staan voor Europa. De verwachte opkomst ligt dan ook weer historisch laag en het is de vraag of meer dan de helft van de kiezers de moeite willen doen om hun stem uit te brengen. Het Europarlement (EP), een veelgehoorde term, maar wat is het  EP nu eigenlijk en hoe werkt een stem door in de samenstelling[…]

Lees verder
Windmolen

Groene Revolutie

De welvaart van de mensheid heeft in de loop van de geschiedenis baat gehad van enkele uitvindingen of ontwikkelingen die ons in staat stelden om de grenzen van wat mogelijk was te verleggen. Zo leidde de uitvinding van de stoommachine in 1764 tot de aanzet voor de industriële revolutie. Zo ook nu staan wij voor een grote zoektocht naar een dergelijke vondst die de problemen van deze tijd zal oplossen. Een efficiënte, duurzame en goedkope energiebron om ons in de toekomst van elektriciteit te voorzien. Een alternatief voor de vervuilende kolencentrales of de gevaarlijke kerncentrales. In dit artikel zullen enkele[…]

Lees verder