Niet Brains maar Trains

Stipt zevenenveertig minuten over acht kwam het kolossale vervoersmiddel op me af. Op het Zwolse perron roept een man met snor en een jas gesponsord door de NS herhaaldelijk om dat alléén de voorste wagons richting Groningen gaan. Als een Afghaanse herder die zijn vee naar een veilige plek leidt, zo volgt de menigte de uitbundige gebarentaal van de conducteur. Daar stond ik dan met mijn Kiosk-cappuccino en vers afgebakken kaasbroodje, geduldig wachtend op mijn beurt om de gearriveerde trein in te stappen. Terwijl de deuren opengaan en de passagiers uitstappen, zie ik een vrouw van volslank formaat pogen zich[…]

Lees verder
Nederlandse vlag

De uitholling van het Nederlandse poldermodel

Als we kijken naar het Nederlands politiek bestel in zijn algemeenheid, dan is het een apparaat dat gestuurd wordt door uitvoerig consensusbeleid onder het motto van incrementalisme en het poldermodel. Als er iets is dat Willem van Oranje en zijn tijdgenoten nastreefden, was het wel dat zoveel mogelijk Nederlanders, ongeacht zijn of haar uniciteit, vertegenwoordigd werden in het landelijk bestuur. Met de komst van de sociale kwestie in de 19e eeuw, en de daaropvolgende periode van verzuiling, ontstond er een gestage toestroom van meer politieke ideeën, en was het vanzelfsprekend dat ook deze visies een plaats kregen in het landelijk[…]

Lees verder