Vrije keuze, volledige vrijheid

Het uit Wuhan stammende Coronavirus heeft fascinerende situaties teweeg gebracht in ons koude kikkerlandje. Collectief zijn de Nederlanders gaan proberen om een virus waarvan ze nog lang niet alles weten in te dammen. Dat het coronavirus gevaarlijk is staat echter als een paal boven water: Ondanks een intelligente lockdown betreurt Nederland 6000 slachtoffers van een eerste golf. Het beleid van Rutte is echter desastreus geweest voor de vrijheid van haar burgers. Beperkingen die voor ons al lang ondenkbaar zijn, zijn het nieuwe normaal geworden. Zo worden onder meer het recht op vergadering en persoonlijke levenssfeer aangetast. Dit alles zonder dat[…]

Lees verder

Weg met de Redskins?

Om te beginnen, mijn complimenten aan De Jonge Liberaal, die afgelopen maanden even kritisch als beheerst schrijft over het racismedebat. Al is ‘debat’ een wat vreemde term voor de volkswoede waarin argument en rede verdampen in het ziedende vuur van het afgedwongen eigen gelijk. Dat leidt op zich tot komische situaties waarin wij hartje zomer weer de degens kruisen over Zwarte Piet, of waar – wat verder van huis – een achtenswaardige krant als The New York Times aankondigt het woord ‘zwart’ voortaan in kapitalen te gaan schrijven. Waarom? Wat we daar mee opschieten? Ik vraag het mij al niet[…]

Lees verder

Minder stikstof, meer protesten en minder Schouten

Afgelopen week stond weer in het teken van onvrede, polarisatie en protesterende boeren. Dit als gevolg van de ministeriële regeling van minister Schouten. Deze regeling stelt dat het ruw eiwitgehalte in aangekochte veevoeders voor melkvee wordt gemaximaliseerd om te voldoen aan de habitatrichtlijnen van de Europese Unie. Door de regeling zal de uitstoot van ammoniak met 0,2 kTon gereduceerd worden. Dit zorgt ervoor dat 75.000 woningen gebouwd kunnen worden en zeven grote infra-projecten van start kunnen. Goed voor de bouw en voor het woningtekort, maar ook goed voor de boeren? Om die vraag te beantwoorden gaan we terug naar mei[…]

Lees verder

De ‘social justice’ cult

In 2013 werd George Zimmerman, die het jaar daarvoor de zwarte tiener Treyvon Martin neerschoot, vrijgesproken ineen geslaagd beroep op zelfverdediging. Zimmerman had zelf overigens bijgedragen aan zijn confrontatie met Martin, door op te treden als een soort burgerwacht toen hij Martin in de nacht door zijn wijk zag lopen. Het was echter Martin die de confrontatie tot iets gewelddadigs maakte, wat  de reden was dat de jury van mening was het een geval van zelfverdediging was, hetgeen tot vrijspraak leidde. Datzelfde jaar ontstond Black Lives Matter als  reactie op de vrijspraak van Zimmerman. De beweging was van mening dat[…]

Lees verder

Democratisch denken

Democratie is een tweesnijdend zwaard: Aan de ene kant geeft ze een uitlaatklep aan elke groep mensen wiens ongenoegen een bedreiging kan vormen voor het bestaan van de staat; wat ooit een Franse revolutie tot gevolg had vindt nu uiting in een publiek debat en bestuurders die vroeger op wrede wijze vermoord werden, worden nu vredig weggestemd dankzij de democratie. Daarbij worden de problemen van de inwoners van een land serieus genomen omdat zij de macht hebben. De staat, dat is niet enkel de zonnekoning, dat zijn wij allemaal. De andere kant is dat het bestuur van een land onderworpen[…]

Lees verder

Nestbevuiling

Het hoofdbestuur van de JOVD heeft inmiddels afstand genomen van de verfoeilijke grappen die in een JOVD WhatsApp chat zijn gemaakt, ook de VVD heeft een onderzoek geëist naar de namen en rugnummers van de schuldigen. We hebben het hier over een jongerenorganisatie, dus een uitleg over hoe alles wat je online zet daar voor altijd staat en dat je er zomaar mee geconfronteerd kan worden, lijkt me onnodig.  Het is echter wel gepast om  er als leden bij stil te staan, dat dingen zoals ‘ironie’ of ‘context’ niet getransporteerd worden naar de digitale wereld. Het lijkt mij persoonlijk niet[…]

Lees verder

Bye Bye Bernie?

Zowel de aanhangers als de tegenstanders van Bernie Sanders, leken te geloven dat de epidemie waar we mee worstelen, hernieuwde steun zou opleveren voor Sanders en zijn op de zorgstaat gefocuste programma. Corona confronteert ons immers op pijnlijke wijze met capaciteitsgebrek in de gezondheidszorg. En daarnaast op andere ongewenste effecten zoals massawerkloosheid. Ideale kweekbodem zou je zeggen voor Sanders’ Medicare for all, of hogere uitgaven aan (onder andere) voedselbonnen. De werkelijkheid bleek weerbarstiger dan dat; Sanders ligt nu uit de race en heeft inmiddels steun betuigd aan Joe Biden. Al heeft Sanders de strijd voor de nominatie verloren, hij denkt[…]

Lees verder

Even niet over Corona

Het is vloeken in de kerk, maar ik wilde het maar eens niet hebben over Corona. Ik weet, het kan niet, maar in tijden van massale coronale zelfbevlekking is het een poging waard. Juist in deze tijden, wordt de democratie weer flink op de proef gesteld. De premier neemt de goede maatregelen in de Corona (nou doe ik het toch) crisis, maar gaat niet all the way, want dan gaat het volk morren. Wij pompen massa’s geld in de eigen economie, maar niet in die van Italië, want dat wordt muiterij onder aanvoering van piratenleider Thierry. Dus, ook al leggen[…]

Lees verder

Corona toespraak

Op dit moment is het bij ons allemaal wel doorgedrongen: we zitten in een crisis. Toen onze premier het volk toesprak, deed mij dat denken aan de toespraak van koningin Beatrix vlak na de aanslag in Apeldoorn. Zelden zie je nationale leiders  in vredestijd zulke indringend sombere boodschappen richting het volk uiten. Het was echter niet alleen somberheid . Mark  Rutte positioneert zich al sinds de start van deze crisis als een van de meer nuchtere en realistische staatsmannen van de Westerse wereld. Hij luistert naar de experts ,omzeilt gemakzuchtig effectbejag en weigert er een politiek spelletje van te maken.[…]

Lees verder

HSV speelt verpaupering grote markt in de hand

De laatste tijd is er in Groningen behoefte aan een reorganisatie van de grote markt. Boeren die van de grote markt één groot tractordepot willen maken, boomknuffelaars die de grote markt vol willen zetten met bomen en HSV dus, die van de grote markt een pop-up studiecentrum wil maken. Dit omdat er zogenaamd een tekort aan studeerplekken zou zijn. De pop-up studieplekken zullen alleen beschikbaar zijn vlak voor de tentamenperiode. Waar de schaarste aan studeerplekken vandaan komt is een raadsel. Blijkbaar zijn de Groningse studentenkamers niet meer uit te rusten met een bureau. Aardig vervelend als je bedenkt dat je[…]

Lees verder