Een voorspelling over ‘Trumpisme’

De GOP wordt nu al jaren gedomineerd door Donald Trump. Anti-Trump Republikeinen zoals Mitt Romney, Liz Cheney en wijlen John McCain zijn geframed als RINO’s, wat ”Republican In Name Only” betekent, waarmee ze als corrupt en ineffectief terzijde worden geschoven. Alle dissidenten binnen de partij worden beschuldigd van zwakte, of deel uitmaken van de ‘diepe staat’ die het land heeft uitverkocht aan de globalistische elites. Deze framing heeft ertoe geleid dat de GOP niet alleen gegijzeld wordt door Trump, maar ook door zijn populistische boodschap, waarvan bewezen is dat die aantrekkelijk is voor republikeinse kiezers. Na het verlies van Trump tegen Joe Biden werd echter duidelijk dat zijn nationale populariteit zwaar overdreven was. De opstand van 6 januari heeft de geloofwaardigheid van Trump aanzienlijk aangetast en ook het huidige FBI-onderzoek doet hem geen goed. Dit leidt ons tot de volgende vraag: wat is de toekomst van Trump binnen de GOP, of heeft hij die zelfs? Ik zou willen stellen dat zijn tijd als hoofd van de rode beweging ten einde loopt.

De risico’s die Trump voor de GOP inhoudt, zijn duidelijk. Het grootste probleem is dat zijn verdeeldheid de oppositie verzwakt, zoals blijkt uit het recordaantal stemmen van Joe Biden. Bovendien ontmoedigt Trump zijn kiezers, door voortdurend de electorale instellingen in diskrediet te brengen. Hij heeft dit gedaan door, zonder enig bewijs, te beweren dat miljoenen illegalen op Hillary Clinton hebben gestemd en momenteel door de ‘grote leugen’ in stand te houden. Als een kiezer ervan overtuigd raakt dat zijn of haar stem overbodig is, vanwege vermeende corruptie, dan ligt het voor de hand dat hij of zij niet de moeite zal nemen om te gaan stemmen. Om deze twee redenen zou de leiding van de GOP Trump moeten willen vervangen door iemand die mediavriendelijker is en die het populisme van Trump kan vertegenwoordigen zonder het anti-institutionele sentiment. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, die hoog scoort onder opgeleide republikeinen, komt in gedachten.

Het FBI-onderzoek naar het meenemen van geheime documenten door Donald Trump laat een ander probleem zien van hem als het gezicht van de GOP. De midterms komen eraan en de GOP zal proberen zich te concentreren op het terugwinnen van het huis en de senaat. Ze zouden dit moeten kunnen bereiken als ze zich concentreren op sterke punten, zoals inflatie en de steun voor Oekraïne, die impopulair is bij de isolationistische Republikeinse basis. Het FBI-onderzoek heeft echter de koers van het politieke discours in het land bepaald voor de komende maanden, nu met de GOP in het defensief. Dit toont opnieuw aan hoe onbetrouwbaar Donald Trump is als het gezicht van de partij als het gaat om het handhaven van een vaste campagnestrategie.

Donald Trump heeft de koers van de GOP zo ingrijpend veranderd, dat het moeilijk voorstelbaar is dat de partij binnenkort minder radicaal in haar populisme zal worden. Wat de partij echter zou moeten gaan beseffen, is dat Donald Trump niet nodig is om deze populistische golf te leiden, vanwege zijn gebrek aan politieke snuggerheid en stabiliteit. Er zijn meer levensvatbare opties beschikbaar en als de ‘Good Old Party’ haar erfenis wil voortzetten, moet ze snel handelen.

 

Jesse Jacobs

Hoofdredacteur de Jonge Liberaal 2022