Uitlegbare politiek

Beste Jonge Liberaal,

Den Haag blijft boeien nu de regering voor de QR-coronapas kiest. Mona Keijzer gaf een politiek onhandig interview in de Telegraaf. Of die maatregel een stap te ver is wordt een onderwerp voor een andere keer. Haar uitleg achteraf ging Keijzer in op haar christendemocratische uitgangspunten. Sinds Nederlanders de bijbel het huis uit deden hebben we het vaker over inclusiviteit of liberalisme dan christendemocratie. Toch zullen de uitgangspunten ook jonge liberalen aanspreken.

Zelfs een hyper-individualistisch-liberaal zal na de lockdown de waarde inzien van een goede band met de medemens. Het is de basis van de Christendemocratie dat de overheid zich bescheiden opstelt, eerst kijken naar hoe de burger het zelf op zou kunnen lossen en alleen daarna pas bestuursdwang toepassen. ‘Mensen komen tot hun recht in relatie tot een ander. De overheid stelt zich passief op en grijpt niet onnodig in bij het leven van mensen en de gemeenschappen waar ze in leven’, aldus Keijzer.

Dat betekent dat de politicus zich tussen de normale mensen moet bevinden; voor Keijzer is dat op de dijk van Volendam. Dit deed me ook denken aan Hans Wiegel. Nou niet per se een Christendemocraat, maar wél goed met de normale man. Uit zijn biografie blijkt dat hij zijn standpunten bij de mensen in het land ophaalde, of het nou in een Amsterdamse kroeg was, of in de zaaltjes door het land, of bij de bakker in Friesland.

In vergelijking met de academische discussies waar ik regelmatig in beland over inclusiviteit, liberalisme en socialisme, bieden zowel Keijzer als Wiegel een praktischere aanpak ter inspiratie van de jonge liberaal: die gaan namelijk met de mensen in gesprek. Vraag wat er aan de hand is, leg uit waar je heen wilt. Zelfs al zijn de mensen het niet met je eens dan zorgt het wel voor begrip.

Nederland is een overleglandje met eigenwijze mensen die je moeilijk de wet op kan leggen. In sommige landen vragen ze om een sterke leider en daar heb je het mee te doen. Daar is Nederland het land niet naar. In een klein land is het ook nodig om het beste van de mensen te maken, voor jou zijn er geen tien anderen. De kracht van Nederland komt voort uit de mate waarin wij samen op kunnen trekken.

Uitlegbaarheid als uitgangspunt heeft ook nadelen; kijk alleen al naar het ontslag van Keijzer en de afwezigheid van Carola Schouten bij de stemming. Toch biedt deze aloude vorm van politiek mogelijkheden om Nederland weer op regeerbaar spoor te brengen.

Hartelijke groet,

Uw voormalig hoofdredacteur van De Jonge Liberaal

Joris Vierhout