VVD versus de rechtstaat

 

Met de opkomst van FVD is er in Nederland een groter draagvlak ontstaan voor het inperken van de rechterlijke macht en het delegitimeren van onze rechters. Baudet’s gevecht tegen de trias politica is altijd gevoerd in naam van democratie en soevereiniteit. ‘Politiek gemotiveerde D66 rechters’, die de wil van het volk miskennen en het Europese gerechtshof die de soevereiniteit van het parlement overschrijft, staan in dit gevecht centraal. Als liberale partij distantieerde de VVD zich altijd van retoriek die de legitimiteit van de rechterlijke macht schaadt. De rechter is dan ook een van de belangrijkste instituties ter bescherming van het individu tegen de overheid, maar ook tegen de tirannieke meerderheid. Hier is helaas verandering in gekomen. Ik zou de VVD dus willen vragen:  waarom neemt een liberale partij deze houding aan ten opzichte van de rechtspraak?

Het jongste partijprogramma van de VVD schrijft het volgende: ‘’… Hierbij dwingt de rechter de politiek andere keuzes te maken, terwijl de samenleving zich hier niet over heeft kunnen uitspreken’’