Laster en onbegrip bij Buitenhof

Als men de behoefte heeft om kritiek te leveren op een ander, is het wel zo beschaafd om zich eerst op de hoogte te stellen van wat die ander denkt. In Buitenhof ging dit laatst flink mis, daar werden Thierry Baudet woorden in de mond gelegd die hij gezegd noch bedoeld had. Hij zou het gehad hebben over een verdunning van het blanke ras door de Europese Unie en werd zo in een ethno-nationalistisch hoekje geduwd. Baudet heeft dit niet echter gezegd en zijn woorden hadden nooit zo lasterlijk geïnterpreteerd mogen worden.

Thierry Baudet is een denker die op de bres staat voor culturele eigenheid. Hij ziet in massa-immigratie en de Europese Unie een bedreiging voor de Nederlandse cultuur. De cultuur en eigenheid waar Thierry het over heeft kent haar wortels in het natiebegrip van Ernest Renan uit 1882. In Wat is een natie? stelt Renan dat de natie een spirituele eenheid is van een groep mensen die een gedeelde geschiedenis hebben en van daar uit samen de toekomst in willen. Expliciet word door hem al gesteld dat een natie niets te maken heeft met taal, landsgrenzen of ras. De kaders die komen met deze bepalingen zijn immers te arbitrair om een volk mee af te bakenen en bieden geen garantie voor een wil om samen de toekomst in te treden. Als voorbeeld zou men de uitwerking van de ethno-socialistische Duitsers uit de vorige eeuw kunnen nemen. In dat geval bleek vrij duidelijk dat het betitelen van anderen als mede-ariërs geen garantie was dat ze samen met je een natie wilden vormen. Engelsen waren namelijk best bereid om bommen op Berlijn te gooien, en dat alles in naam van hun Koningin.

Bekijken wij het betreffende betoog van Thierry in de Tweede Kamer onder het licht van Renan’s denken, dan is er het een en ander van te begrijpen. Baudet geeft daar aan dat hij er niet van overtuigd is dat de Europese Unie belang heeft om iets aan migratie te doen. Massamigratie past volgens hem binnen de ideologie en de belangen van de EU. Dit alles valt zonder moeite terug te voeren op zijn waardering voor de natiestaat. De EU wil in Baudet’s wereld immers natiestaten ontwrichten. Het toevoegen van mensen die niets hebben met een land aan dat land zou vervolgens best een dergelijk effect kunnen hebben. Je hoort hem Baudet ook niet over rassen spreken, enkel over culturen. Dat hij hierbij uitweidt met allerlei citaten van irrelevante figuren zoals Wolfgang Schaüble en een paar borderline complottheorieën poneert maakt hem geen racist, enkel een maffe warbol.

Ondertussen is in de Volkskrant een apologie van Bert Wagendorp te lezen waarin deze aangeeft het betoog van Baudet warrig te vinden en het moeilijk anders te kunnen interpreteren dan racistisch. Hij moedigt Baudet zelfs openlijk aan om iets racistisch te zeggen. Hieruit mag vrij duidelijk zijn dat Bert niet geprobeerd heeft Baudet te snappen, maar vooraf al bepaald heeft dat het niet de moeite waard is om naar een vermeend racist te luisteren. Om vanuit een dergelijke houding met de beschuldiging van racisme aan te komen zetten is niet enkel dom maar bovenal lasterlijk.

Gelukkig is er door FvD over deze kwestie een kort geding aangespannen. Zien we Bert Wagendorp zijn column als representatief voor de positie van zijn Volkskrant-collega die bij Buitenhof de boel op stelten zette, dan mogen we hopen dat Buitenhof hiervoor rechterlijk gecorrigeerd mag worden. Journalisten die de zwartepieten zonder hun subject te kennen zijn hoogst onbetamelijk. Dat zijn ze des te meer als ze het van ons belastinggeld doen.

 

 

Pieter Bas

Redacteur De Jonge Liberaal 2020