Corona toespraak

Op dit moment is het bij ons allemaal wel doorgedrongen: we zitten in een crisis. Toen onze premier het volk toesprak, deed mij dat denken aan de toespraak van koningin Beatrix vlak na de aanslag in Apeldoorn. Zelden zie je nationale leiders  in vredestijd zulke indringend sombere boodschappen richting het volk uiten. Het was echter niet alleen somberheid . Mark  Rutte positioneert zich al sinds de start van deze crisis als een van de meer nuchtere en realistische staatsmannen van de Westerse wereld. Hij luistert naar de experts ,omzeilt gemakzuchtig effectbejag en weigert er een politiek spelletje van te maken. We moeten nog zien of zijn strategie de juiste  blijkt, maar wat betreft het bewaren van de rust en het tonen van leiderschap wint hij alvast.

Er is controverse over het feit dat Rutte voor de strategie van ‘herd immunity’ heeft gekozen in plaats van een volledige lock-down van ons land. Het idee van ‘herd immunity’, is dat de oncontroleerbare verspreiding van een ziekte, gestopt wordt doordat een groot gedeelte van de bevolking immuun is geworden. Om dit te laten werken, moet er een zekere ondergrens van besmettingen bereikt worden. Bij de mazelen lag die drempel rond de 85%. Dat betekent dat 85% van de betreffende gemeenschap immuun moest zijn om een epidemische uitbraak van de mazelen te voorkomen [1]. Voor het corona virus wordt geschat dat deze drempel rond de 60% ligt.

Een van de problemen van deze strategie kan zijn dat we te veel burgers hebben die tot de risicogroep behoren, althans meer dan wij simultaan kunnen opnemen in onze ziekenhuizen. Een aanzienlijk gedeelte van onze bevolking is namelijk 50 jaar of ouder, de helft van alle volwassenen om precies ze zijn [2]. Dit betekent dat een hoop van die mensen geïnfecteerd moeten worden, mits we de noodzakelijke 60% willen bereiken. Maar niet allemaal tegelijkertijd dus!

Sommige politici slaan zich op de borst omdat ze vinden dat ze al die tijd gelijk hadden over het sluiten van de grenzen. De gebruikelijke koppen zoals Wilders en Baudet schieten ons dan te binnen, maar ook de Partij van de Dieren laat de kans niet schieten om te pleiten voor een flinke beperking in de mondiale dierenhandel. Deze gesloten grenzen strategie is echter ook niet  zonder risico. Frits Rosendaal van het Leids Universitair Medisch Centrum stelde dat een lockdown alleen op korte termijn infecties voorkomt. Zodra die lock down  wordt opgeheven,  worden mensen alsnog ziek als ze de deur uitgaan[3].
Al met al, mogen we blij zijn met een premier  die niet blind meebeweegt met de extreme maatregelen van andere Westerse landen zoals Frankrijk of de Verenigde Staten. Rutte kijkt naar de feiten, luistert naar de experts en probeert extreme maatregelingen te voorkomen, op momenten waar we over nog geen 50% van de kennis rondom het virus beschikken. Dat wekt meer vertrouwen dan onze koers te laten bepalen door de opportunistische grootsprekers ter linker- en rechterzijde. Wie zei daar dat Rutte’s houdbaarheid is verstreken?

 

 

 

Jesse Jacobs

Hoofdredacteur JOVD Groningen

 

[1] https://www.aappublications.org/content/36/5/14.1

[2] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/38/in-2019-helft-van-volwassenen-50-plusser

[3] https://nos.nl/artikel/2327428-experts-nederlands-coronabeleid-is-goed-lockdown-zou-onzin-zijn.html