Een Liberaal en Luchtig 2020

Liberale vrienden,

Ik wens u allen een gelukkig en liberaal nieuwjaar toe. Een nieuw decennium is aangebroken. Een hoopvol decennium wat mij betreft. Dit is een mooi moment om tot bezinning te komen. Laten we stilstaan bij de vraag betreffende onze positie als afdeling van de beste liberale organisatie van Nederland.

Het besturen, de afgelopen 4 maanden, is mij een waar genoegen geweest. Ik haal veel energie uit het samenwerken met het fantastische team dat ik vol trots ons bestuur mag noemen. Vanaf het begin van dit bestuursjaar hebben wij veel nieuwe leden mogen verwelkomen die zich actief hebben bewezen binnen de vereniging. Met deze leden heb ik vriendschappen gesloten, samengewerkt en veel gelachen. Thans wil ik de actieve leden bedanken voor hun inzet tot nu toe. Ik hoop met onverminderd enthousiasme te blijven werken aan de toekomst van onze afdeling. Alle leden die tot nu toe trouw bij de vele activiteiten langs zijn gekomen wil ik te dezen bedanken. U maakt de afdeling tot wat hij is: de gezelligste liberale jongerenorganisatie in de regio en misschien zelfs van het land.

Als bestuur zullen wij ons hard blijven inzetten om elke week een activiteit op poten te zetten. We zullen een mix aan blijven bieden tussen gezelligheid en zelfontwikkeling en zullen daarbij een breed pakket aan activiteiten aanbieden. De aankomende randstadsreis en de internationale reis zijn activiteiten waar ik persoonlijk erg naar uitkijk. Ik hoop u daar dan ook van harte te treffen.

Het bestuur is van zins zich voortdurend te laten inspireren door de leden van de JOVD Groningen. De aankomende BAV is bij uitstek de gelegenheid voor het bestuur om te peilen wat er leeft onder de leden en welke behoeftes bestaan. Het bestuur zal gretig aan de slag gaan met het bevredigen van deze behoeftes. Inclusief besturen doen we immers met zijn allen. Wat mij betreft kunnen er niet genoeg momenten worden vrijgemaakt voor kritische reflectie en gedegen evaluatie, aangezien de toekomst van de vereniging daarmee valt of staat.

Die toekomst van de vereniging, zie ik overigens zeer positief in. Ik denk dat met de nieuwe schare actieve leden, de vereniging gedegen draaiende gehouden zal worden in de toekomst. Aan talent en ambitie is binnen de afdeling geen gebrek. We zullen ervoor zorgen dat dit talent ten volle benut zal worden. Binnen de JOVD Groningen krijgt iedereen de kans zichzelf te ontplooien. De JOVD is immers de politieke Harvard van Nederland.

Over politiek gesproken. Met het nieuwe jaar komen goede voornemens. Wat de JOVD betreft wil ik op politiek vlak de lijn die we zijn ingeslagen doorzetten. Een lijn die ingaat tegen de vertrutting in de samenleving. Men moet wat luchtiger gestemd zijn deze tijden. Willen wij de verquinoaisering vertragen, dan moeten wij als JOVD Groningen op ludieke wijze ons liberale geluid laten horen. Dit mag af en toe met een knipoog, maar moet immer gestoeld zijn op een serieuze gedachte. Hierbij is het niet de bedoeling dat deze gedachte aan het oog van de lezer voorbij gaat. Onze kerstboodschap jegens de Groningse daklozen is in dit licht door menigeen verkeerd begrepen. Dit betreur ik ten zeerste. Het moge duidelijk zijn dat wij niemand wilden beledigen en dat het artikel louter een ludieke oproep tot bezinning en luchtigheid was. Dat kon menigeen met de kerst wel gebruiken.

Nu het kerstmaal is gezakt en het vuurwerk is verbrand rest mij niets anders dan weer met volle motivatie en hernieuwde energie aan de slag te gaan met het voorzitterschap van de JOVD Groningen. Ik hoop u aanstaande dinsdag te begroeten op onze nieuwjaarsborrel.

Met liberale groet,

 

 

Floris Vulto

Voorzitter JOVD Groningen

image sources