De Jonge Liberaal 2020

Beste leden,

De Franse filosoof Alain verzuchtte een eeuw geleden al: ‘’men zegt dat de komende generaties moeilijk te besturen zijn. Ik hoop het’’. De BAV die 9 januari plaatsvond, bewijst helaas dat zijn zorgen onnodig waren. Maar ondanks de wat sombere toon van de avond, moeten we toch weer door met ons leven. En dat gaan we natuurlijk van harte doen, ook redactioneel.

Als kersverse hoofdredacteur zou ik om te beginnen de leden willen bedanken voor het vertrouwen. Ook wil ik de vorige redactie, de gastauteurs (die ik nu al vast van harte uitnodig om vooral actief te blijven) en de nieuwe redactieleden bedanken voor hun inzet. En bovenal wil ik voormalig hoofdredacteur Joris Vierhout bedanken voor de energie die hij in de Jonge Liberaal heeft gestoken. We wensen hem een mooie wereldtour toe, waarna we hem graag terugzien. In mijn motivatie kwam het al naar voren: we hebben als redactie een drieledig plan opgesteld om het aantal lezers, de kwaliteit en de impact van de Jonge Liberaal te laten stijgen.

Het eerste deel draait om de auteurs, de brandstof van deze bolide. Het is mooi om te zien hoeveel er de afgelopen tijd is ingestuurd vanuit actieve commissies zoals AP, maar ook de leden die niet in commissies zitten, maar wiens bijdrage ik ook zeer toejuich. Er is momenteel een goede samenwerking tussen AP en de Jonge Liberaal, waarin wij vooral als eindredactie optreden. Hierdoor kunnen leden van AP hun eigen interesses behandelen, waar de lezers vervolgens van kunnen leren en op kunnen reageren.

Dan het tweede deel; de Jonge Liberaal is een politiek opinieblad, dat schept verwachtingen. Dit betekent niet dat informatieve uiteenzettingen, of humoristisch getinte artikelen geen plek in het blad hebben. Integendeel. Maar het betekent wel dat we op zoek zijn naar duidelijke meningen en een heldere argumentatie. Wanneer je een claim maakt in je stuk, probeer die dan ook te onderbouwen! Dit deel van het nieuwe redactieplan gaat dus vooral om het creëren van een duidelijk onderscheid tussen uiteenzettingen en opiniestukken. We zullen als redactie binnen twee weken met de AP-commissie om tafel gaan om een ‘format’ op te stellen.

Over het derde deel kan ik kort zijn: dat gaat vooral om het optimale rendement te halen uit de sociale media. We hebben een nieuw Twitter-account aangemaakt, zodat we een beter bereik hebben naar andere afdelingen en mensen in de liberale sfeer. Ook Facebook en WhatsApp blijven natuurlijk belangrijk, en het streven is dat de lezer elke week minstens één artikel op zijn of haar scherm kan verwachten.

We gaan er voor zorgen dat het redactievuur volop blijft branden en hopen dat iedereen in de vereniging zich vrij voelt om provocatieve en inhoudelijke stukken in te sturen. Een vrije markt aan ideeën is een pijler onder het liberalisme. Die vrije ideeënmarkt wensen wij de Jonge Liberaal toe!

 

Jesse Jacobs

Hoofdredacteur De Jonge Liberaal 2020