Vakbonden laten Verpleegkundigen in de Steek.

 

Het is weer zover, na stakingen in de collectieve sector van de NS, Q-Buzz, de boa’s, de politie en de onderwijzers, is het nu de beurt aan de zorgsector om te staken, en dan in het bijzonder de ziekenhuisverpleegkundigen. Verenigd onder de vlaggen van de FNV en het CNV wordt er tijdens deze staking gepleit voor minder werkdruk en meer geld, vergezeld door argumenten die beamen dat Nederland moet betalen voor goede zorg en dat de werkdruk verlaagd moet worden. Maar gaan de vakbonden de ziekenhuisverpleegkundigen wel daadwerkelijk vooruit helpen? Het zou niet voor het eerst zijn dat de vakbonden hun leden, en de rest van Nederland tegen werken. Onderhandelingen lopen meer dan eens vast op onbuigzame vakbonden, die meer dan graag alles en iedereen tot last lijken te willen zijn. Dit ten koste van de leden van de vakbond en de werkgeversorganisaties.

In Utrecht werden de ziekenhuisverpleegkundigen ontvangen door Ad Melkert, de voorzitter van de NZV. Niks liever wilde Melkert dan toegeven aan de eis van 5% structurele loonsverhoging en een verhoging van de zogeheten onregelmatigheidstoeslag. Helaas zijn er sinds 2012 hoofdlijnenakkoorden opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de kosten van de zorg niet het infuus uitrijzen. In de akkoorden, welke zijn gesloten tussen zorginstellingen, zorgverzekeraars en het ministerie is opgenomen dat de kosten van ziekenhuizen de komende jaren niet meer dan 1,7% per jaar mogen stijgen.  Onlangs berekende het CPB dat door de vergrijzing de zorgkosten zullen stijgen met 2,7%. De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet zal stijgen van 6,7% naar 7,35% in de periode 2022 tot 2025.De kosten zullen de komende tijd harder stijgen dan het beschikbare budget. Het lijkt zo een zinloze staking voor de verpleegkundigen.

De NZV afgelopen zomer de bonden tegemoetgekomen met een loonsverhoging van 4% over de jaren 2020 en 2021. Per 1 januari 2020 is er zelfs toegegeven aan een onregelmatigheidstoeslag van 2,5%. Als vanzelfsprekend hebben de vakbonden dit aanbod afgewezen, om de linkse retoriek in stand te houden over een gat van 1%. Hoe meer we kunnen krijgen en hoe minder we hoeven te doen, hoe beter het is.

Om het geschil op te lossen wordt Wim Kooijman ingevlogen, hopende dat hij de werkgevers- en werknemersorganisaties tot een overeenstemming krijgt. Om tot een akkoord te komen heeft Ad Melkert Minister Bruins gevraagd om met 200 miljoen over de brug te komen. Dit zou genoeg zijn om te kunnen voldoen aan de cao-eisen. Gelukkig voor de belastingbetalende Nederlanders heeft minister Bruins dit verzoek afgewezen.

Ondanks alle pogingen van de NZV en de inzet van alle verpleegkundigen van Nederland (niet alleen op de staking zelf, maar ook elke dag tijdens het uitoefenen van hun beroep) houden de vakbonden zich dus weer eens vast aan hun ‘meer voor minder principe’. Laten we hopen voor de verpleegkundigen dat ze alsnog 4% loonsverhoging en 2,5% onregelmatigheidstoeslag krijgen. Tot nu toe is het niet de NZV en de ziekenhuisverpleegkundigen die de onderhandelingen tegenhouden, maar de vakbonden die alleen maar oog hebben voor zich zelf, en niet voor hun leden.

 

 

Tom Boer

Commissie actuele politiek JOVD afdeling Groningen