Woord van de Voorzitter: Oktober 2019

Liberale vrienden,

De maand oktober is ten einde en het is tijd voor een moment van bezinning. Wat een bewogen periode hebben wij achter de rug. De boerenprotesten en stikstofmaatregelen vliegen mij om de haverklap om de oren. Daarbij komen verhitte discussies die zelfs de gemoederen binnen de JOVD Groningen weten te verdelen. Zo hoort het ook, de JOVD Groningen is bij uitstek de plek om binnen het liberale spectrum je eigen geluid te verkondigen. Dit geluid moeten wij ook aan de buitenwereld kenbaar maken; wij zijn de liberale waakhond van de maatschappij. Deze thematiek stond centraal bij onze meest recente activiteit van dinsdag 29 oktober jl. Doorgewinterde VVD-veteraan Bert Homan kwam een avondje langs om ons eens flink de waarheid te vertellen. De JOVD is volgens hem slap geworden. Wij hebben geen kritiek meer en wij durven niets meer te zeggen. Volgens hem tanen we naar de schoot van onze onafhankelijke moederpartij.

Hoewel deze analyse zeer prikkelend was en wellicht zelfs motiverend, ben ik het niet met de inhoud eens. In deze tijd van vertrutting en verquinoaisering van de samenleving denk ik dat de JOVD terdege in staat is om een kritisch liberaal geluid te laten horen. Wij schreeuwen niet om het schreeuwen, maar gaan hard op de inhoud en komen met sterke punten naar buiten. In een tijd waarin het een trend is om maar zoveel mogelijk ongefundeerde en zure meningen op ordinaire wijze naar buiten te spuwen blijft de JOVD zichzelf. Als u niets te melden heeft houd dan uw mond. Ik vraag u, de lezer, uiteraard wel om altijd kritisch te blijven. Ga het debat aan wanneer u het debat aan kunt gaan! Schrijf een artikel in De Jonge Liberaal wanneer u verontwaardigd bent over de gang van zaken in de maatschappij! Ga de straat op als u uw gelijk wilt halen!

Volgende week dinsdag 5 november staat een debattraining van niemand minder dan oud-voorzitter Rik Heiner op het programma. Ik nodig u van harte uit om langs te komen en uw vaardigheden te scherpen. Bij geen andere jongerenorganisatie staat zelfontplooiing zo centraal als bij de JOVD. Ik zou dan ook zeggen: doe er uw voordeel mee!

Fijn weekend en liberale groet,

Floris Vulto