Bergmans: Gaaf land!

Beste leden,

Het zal wellicht verbazen, maar het hoogtepunt van afgelopen maand waren voor mij de protesten van Extinction Rebellion. Niet zozeer de nobelheid die het opkomen voor idealen met zich meebrengt, wel de manier waarop de protestanten opgepakt werden. Nu is het feit dat deze postmoderne hippies opgepakt worden an sich al zeer mooi, maar dat de agenten de protestanten één voor één afgingen met de keuze ‘ik ga je arresteren of wil je nog zelf weg?’ is toch wel allerminst eclatant. Geheel volgens poldermodel werden de protestanten opgerold en er is maar één plek op de wereld waar dit kan, namelijk Nederland. Ons allervrind Mark Rutte had gelijk, ‘Nederland is een gaaf land!’. Schittermagisch.

Minder vreedzaam ging het eraan toe tijdens de boerenprotesten. Een uiteenzetting van de hele discussie lijkt me vrij zinloos gezien de verdeeldheid omtrent dit vraagstuk, ook binnen onze vereniging. Wat me echter verbaasd heeft met betrekking tot het hele debat is de onkunde en het gebrek aan kennis van sommigen. Zo heb ik zelden iemand zoveel onzin ziet blaten als Zihni Özdil op Twitter, maar kwamen er ook in de groepsapp opmerkingen voorbij welke ik niet voor mogelijk had gehouden.

Het deze mensen kwalijk nemen doe ik niet. Men kan immers moeilijk van elk onderwerp het fijne afweten en ook ik heb vaak genoeg mijn ongeïnformeerde mening klaarliggen; kennis omtrent landbouw en veehouderij bleek echter wel bijzonder schaars afgelopen weken. Zorgen baart het me dan ook zeker. De hele discussie legde de kloof tussen Randstad en platteland pijnlijk bloot. Deze kloof bevat niet alleen verschillen in opvattingen van wat de juiste oplossing is voor bepaalde problematiek, maar legde vooral bloot hoe vervreemd sommige groepen in het land van elkaar zijn, tot op het punt waar een paar idioten op een trekker denken dat ze in hun recht staan om de deur van het provinciehuis eruit te rijden. In dit opzicht begint de kloof bijna cultureel te worden en bereikt ze een punt waar men dusdanig verschillende wereldbeelden heeft dat er niet meer fatsoenlijk met elkaar gecommuniceerd kan worden. Waar Thierry Baudet dacht dat de Europese Unie de natiestaat in gevaar bracht, blijkt het daadwerkelijk stikstof te zijn. Veeg mij maar op.

Het wordt dan ook zeker zaak om de neuzen weer één kant op te krijgen. We blijven tenslotte landgenoten en al deze verdeeldheid draagt niet bij aan het ‘gave’ karakter van ons land. Er moet begrip komen voor het idee van de boeren dat zij het zwarte schaap van Nederland dreigen te worden en dat na jaren en jaren van regelgeving de maat een keer vol is. Anderzijds mag van de boeren meer begrip worden verwacht dat ook zij pijnlijke concessies zullen moeten doen in de ontwikkeling naar duurzamere landbouw en veehouderij. Als we de koppen bij elkaar steken kunnen we prima al polderend tot een goede oplossing komen. Zo hebben we destijds het water buiten weten te houden, en zo zullen we ook nu zonder meer de huidige problematiek overkomen.

Enfin, voor mij is het tijd om mijn eigen zaken op orde te krijgen en ervoor te zorgen dat ik mijn tentamens haal, al polderend zal dit niet lukken. Vervelen zal ik me dan ook niet. Ook zonder tentamens zal er ongetwijfeld de komende maand weer genoeg enerverends gebeuren om de gemoederen bezig te houden.

Demian van den Berg
Bestuurslid Politiek & Scholing