Woord van de Voorzitter: September 2019

Liberale vrienden,


Welkom bij mijn eerste ‘Woord van de voorzitter’. U heeft het bestuur
 inclusief mij op donderdag 12 september jongstledenverkozen binnen één stemronde. Gesterkt door dit vertrouwen gaan wij met frisse moed dit bestuursjaar in. Wij zijn als een sneltrein van start gegaan en hebben reeds een aantal leuke en enerverende activiteiten ontplooid. Ik heb een aantal van u reeds mogen spreken en hoop de rest van u te mogen spreken tijdens onze aankomende activiteiten. Wij zullen zorgen voor een aangenaam vol programma dit jaar die een ieder zal interesseren. Het is immers belangrijk dat het lidmaatschap loont en wij u voor dit jaar een interessant en vol programma kunnen aanbieden. Zo staat er volgende week een training politiek schrijven op het programma van niemand minder dan verkozen hoofdbestuurder Jochem Stoeten. Ik nodig iedereen uit deel te nemen aan deze training. Ik denk dat u, net als ik, daar nog het nodige van kan opsteken. Ook zijn wij hard bezig om een aantal politieke kopstukken naar Groningen te krijgen. Zonder al te veel prijs te geven kan ik u wel vertellen dat wij een interessant scala aan activiteiten en personen gaan zien.

Voorts zijn wij bezig met het vormen van de commissies. Wij hebben al de nodige aanmeldingen ontvangen, maar wij kunnen nog steeds handjes (en knappe koppen) gebruiken. Onze vereniging steunt immers op onze actieve leden en zoals u weet kunnen wij het als bestuur niet alleen. Mocht u interesse hebben in een actieve participatie in onze vereniging in welke commissie dan ook, aarzel niet om u daarvoor aan te melden. Solliciteren kan via secretarisjovdgroningen@gmail.com. Er is voor elk wat wils. Bent u filosofisch ingesteld, dan is de commissie actuele politiek wellicht iets voor u. Bent u beter in marketing en promotie, dan is de promotiecommissie geschikt. U kunt ook uw organisatorische talenten ontplooien in de activiteitencommissie. Wij zien uit naar uw sollicitaties.

Op landelijk niveau zijn ook nieuwe hoofdbestuurders verkozen. Als afdeling Groningen zijnde zullen wij met een positief-kritische grondhouding hun beleid beoordelen. Aanstaande zaterdag zullen wij aanwezig zijn in Soest en onze Groningse belangen verdedigen. Voor mij persoonlijk is gebleken dat het goed is om binnen het landelijke gremium de samenwerking en verbinding op te zoeken. Zo zullen wij ook dit jaar het Congres van het Noorden organiseren met de noordelijke afdelingen. Ook met andere afdelingen zullen wij daar waar nodig de samenwerking opzoeken. Als onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD is het belangrijk om de kritische en liberale luis in de pels te blijven van de moederorganisatie. De VVD stapt af van de regio-structuur en gaat weer terug naar de lokale structuur. Dit is een goede ontwikkeling in mijn optiek. Zo houd je binding met je lokale leden en kun je makkelijker talent en kwaliteit scouten. Dit neemt niet weg dat de VVD af en toe haar identiteit uit het oog verliest. Het is belangrijk dat de VVD weer een beleid gaat voeren op basis van liberale waarden en een duidelijke koers inzet. De JOVD Groningen zal op lokaal en regionaal niveau dit jaar deze liberale waarden bewaken.

Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken over de werkwijze en inzet van mijn mede-bestuursleden de afgelopen tijd. Wij hebben een roerige periode doorstaan waarbij wij intensief hebben samengewerkt. Ik hoop deze samenwerking op dezelfde voet voort te zetten dit jaar. Ik hoop dat ik u ook nog vele malen zal zien bij één van onze talloze activiteiten.


Met liberale groet,

Floris Vulto
Voorzitter JOVD Groningen