Woord van de aspirant voorzitter

Lectori Salutem,

Het zomerreces is ten einde en de politieke raderwerken in den lande worden weer langzaam aangezwengeld. Ook in Groningen komt het studenten- en verenigingsleven rustig op stoom. Rustig doen wij het echter niet bij de JOVD Groningen. Wij zijn het nieuwe politieke jaar symbolisch begonnen met een nieuwe burgemeester die ons een bezoekje kwam brengen. Dit was een geslaagde avond met een mooie opkomst. Het deed mij goed om vertrouwde gezichten van het actieve ledenkader te zien. Tevens trok onze eerste activiteit een mooie groep nieuwe gezichten. Ik hoop dat zij een smaak hebben gekregen van de warmte en gezelligheid die de JOVD Groningen biedt en ik hoop iedereen nog vaker te mogen begroeten. Ik ben zeer verheugd met het feit dat bestuur Heiner ons het vertrouwen heeft gegeven reeds vóór onze benoeming voortvarend aan de slag te mogen gaan en deze activiteit op poten te zetten. Ik bedank het bestuur te dezen voor hun zegen.

Wij zijn overigens inderdaad voortvarend aan de slag gegaan. We komen met de vereniging in rustiger vaarwater terecht na een bewogen lustrumjaar achter de rug te hebben gehad. Dit betekent echter niet dat wij op onze lauweren kunnen rusten. Het verenigingsleven boet in deze hedendaagse maatschappij, die doorspekt is met afleidingen en andere prikkels, flink in aan populariteit. Men individualiseert steeds meer en verliest elkaar uit het oog. Het is daarom belangrijker dan ooit tevoren dat wij het liberale geluid in en rondom Groningen laten horen. Wij zijn voornemens een beleid te voeren op stabiliteit en behoud van de vereniging enerzijds, maar politisering anderzijds. Wij willen onszelf meer dan ooit tevoren in de media profileren en uitgesproken standpunten innemen. Wij zullen meer inzetten op de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van onze leden. Hun lidmaatschap is en blijft waardevol en rendabel.

Het volledige beleid voor bestuursjaar 2019-2020 is al op te vragen bij het secretariaat. Ik moedig u vooral aan om dit ook te doen. Het is als kritisch lid van de JOVD Groningen belangrijk dat uw stem wordt gehoord. Beleid voor de toekomst maken wij met zijn allen. Er is een schat aan kennis en ervaring in ons ledenbestand en daarvan willen wij als aankomend bestuur uiteraard dankbaar gebruik maken. Wij zullen komend bestuursjaar deze bronnen regelmatig aanspreken en betrekken bij besluitvormingsprocessen. Voor de gezondheid van de vereniging is het immers belangrijk dat er inclusief wordt bestuurd.

Volgende week zie ik u dinsdag bij de snelcursus JOVD. Ik denk dat zelfs het meest doorgewinterde en ingewijde lid van onze meest boreale (of anders geformuleerd: septentrionale) afdeling van de JOVD hier nog het nodige kan opsteken. Verder kijk ik uit naar de VAV volgende week donderdag. Ik hoop nader kennis met u te maken en mijn beleid te presenteren aan u.

Met liberale groet,

Floris Vulto

Aspirant voorzitter JOVD Groningen