The Thinning – wat te doen met overbevolking?

Eind 2016 verscheen de film “The Thinning” waarin een toekomst wordt geschetst met een overbevolkte aarde. Jaarlijks moet het aantal mensen waarmee wij deze planeet delen met 5% worden verminderd. Landen worden vrijgelaten in de manier waarop zij dit probleem oplossen. Sommige landen hanteren een eenkindstelsel, anderen euthanaseren jaarlijks hun oudste bewoners. Het Amerika uit de film heeft besloten om door middel van een jaarlijkse test de minst begaafde kinderen op te offeren. Alle kinderen, van groep 3 tot en met hun eindexamen op de middelbare school, moeten jaarlijks een gestandaardiseerde test uitvoeren. De 5% laagstscorende leerlingen worden daarna zonder afscheid van hun ouders door een injectie vermoord. Is dit de beste oplossing voor het toenemende gevaar op overbevolking? En waar moet Nederland haar 850.000 slachtoffers vandaan halen?

Overbevolking?

Pas in 1806 waren er meer dan een miljard mensen op deze aarde. Daarna steeg dit aantal echter explosief. De tweede miljard mensen waren er 127 jaar later en weer 33 jaar later waren er al drie miljard aardbewoners. Daarna kwamen er gemiddeld iedere 13 jaar een miljard mensen bij. De groei is recentelijk iets afgenomen, maar nog altijd groeit de wereldbevolking met zo’n 1,2% op jaarbasis. Als dit zo doorgaat is de huidige wereldpopulatie in 2100 bijna verdubbeld van de huidige 7,3 miljard naar 11,2 miljard.

Dit brengt een hoop problemen met zich mee. Al deze mensen moeten eten en drinken en ze hebben behoefte aan onderdak. Ze willen een paar keer per jaar op vakantie en allemaal een of twee auto’s. Iedereen heeft volgens het UVRM recht op onderwijs en gezondheidszorg. Maar veel zorgverleners hebben nu al te weinig tijd voor een patiënt, laat staan wanneer zij dubbel zo veel mensen moeten verzorgen.

Eenkindbeleid

Tussen 1979 en 2015 hanteerde China een beleid waarbij ouders slechts één kind mochten hebben. Sinds 2015 is het gezinnen toegestaan twee kinderen te krijgen en op te voeden. Hiermee probeert China de vergrijzing tegen te gaan en te zorgen voor eenarbeidsmarkt die groot genoeg is om aan de vraag te voldoen. Aan de wieg van dit eenkindbeleid stond naast de Chinese communistische partij ook de Nederlandse populatietheoreticus Geert Jan Olsder. Onder het genot van een biertje sprak de docent van de Universiteit Delft met de Chinese wiskundige Song Jian het rapport “grenzen aan de groei” door. Dit rapport was in 1972 gepubliceerd door de ‘Club van Rome’ en sprak 45 jaar geleden al haar zorgen uit over de problemen rondom bevolkingsgroei.

Iets meer dan een jaar geleden kwam de 17 miljoenste Nederlander ter wereld. Maar, met een gemiddeld 1,7 tot 1,8 kinderen per vrouw zal de Nederlandse bevolking slechts met één miljoen inwoners toenemen tot aan 2050. Landen als Jemen, Tsjaad en Saudi-Arabië zullen daarentegen met meer dan 300% groeien. Opvallend veel landen uit Afrika en het Midden-Oosten hebben  groeipercentages die aanzienlijk hoger zijn dan voor landen uit Europa en Noord-Amerika. Een van de manieren waarop we kunnen voorkomen dat de voedselcrisissen in Afrika de komende jaren verergeren is door het invoeren van een eenkindbeleid. Het Berlijnse instituut voor bevolking en ontwikkeling geeft in een recent rapport aan dat overbevolking een van de belangrijkste oorzaken is voor de onrust in het midden-oosten.

Om de hoge werkloosheid tegen te gaan en de welbekende bevolkingsgrafieken weer in piramidevorm te krijgen is het van belang om een grens te stellen aan het maximaal aantal kinderen dat een gezin maximaal mag krijgen. Voor Nederland is dit niet de “beste” oplossing, zelfs tijdens de babyboom na de Tweede Wereldoorlog werden er slechts 284 duizend kinderen geboren. Aanzienlijk minder dan de 850.000 levens die opgeofferd moeten worden om aan de 5%-regel te voldoen.

Euthanasie

Een van de andere voorbeelden die in de film worden aangehaald om overbevolking te voorkomen is de verplichte euthanasie van ouderen. Als belangrijkste argument voor deze methode wordt aangedragen dat ouderen veel kosten en weinig opleveren.

Gemiddeld kost een Nederlandse oudere €8.828,- per jaar aan zorgkosten. Nederland telt meer dan 3 miljoen ouderen. Een snelle rekensom leert ons dat er jaarlijks ongeveer 7,5 miljard aan zorgkosten kan worden bespaard wanneer voor deze optie word gekozen.

Het systematisch uitroeien van de oudste bewoners heeft ook gevolgen voor het Aow-pensioen. De potjes staan al geruime tijd onder druk door de eerdergenoemde babyboom. Alle kinderen uit 1946 hebben ondertussen de pensioengerechtigde leeftijd ruimschoots bereikt. Volgens het CBS bleef het aantal geboortes tot ongeveer 1975 aanzienlijk hoger dan nu. Dit zorgt ervoor dat de financiële druk de komende jaren alleen maar verder toeneemt. Minimaal €675.000.000 komt er vrij in het eerste jaar dat 5% van de ouderen niet langer onder ons is.

Er zijn natuurlijk meer dan voldoende morele argumenten tegen deze optie. Deze mensen hebben jarenlang gewerkt en voegen soms nog meer waarde toe aan de maatschappij dan andere, jongere, Nederlanders. Toch zijn de maatschappelijke kosten van deze groep hoger dan bij vele andere groepen.

10-241

Tenslotte de manier die in de film wordt gebruikt, de 10-241 gestandaardiseerde test.  Ieder jaar, van groep 3 tot 6 vwo, worden deze testen afgenomen. Alleen de slimste 95% van de Amerikanen overleeft alle testen.

Het grootste nadeel van deze methode is dat niet alle kennis gemeten kan worden met de test. In de lagere klassen wordt vooral getest op pure kennis. Pas in de bovenbouw van de middelbare school staat toepassing van kennis centraal. Hierdoor loop je het risico om studenten die goed dingen uit hun hoofd kunnen leren te selecteren ten koste van de studenten die beter zijn in het toepassen van hun kennis.

Uit de film blijkt wel dat leerlingen al vanaf jonge leeftijd hun uiterste best doen voor school. Blijven zitten is niet langer een optie. Op deze manier haal je het uiterste uit alle kinderen. Wel heeft dit als gevolg dat leerlingen eerder aan burn-outs zullen lijden. Daarnaast kan ik me voorstellen dat een student die veertien jaar lang voor zijn leven heeft moeten strijden niet direct staat te springen om te beginnen aan een universitaire opleiding. De film gaat niet in op de gevolgen die deze manier van het toepassen van de 5%-regel heeft voor zelfmoordpercentages, vervolgopleidingen of werkloosheid.

Voor Nederland zou dit betekenen dat er uit iedere klas 1 of 2 leerlingen per jaar worden verwijderd. Op dit moment gaat 7,7% van de middelbare scholieren naar dat het vmbo-basis niveau, waardoor dit onderwijs vrijwel zal verdwijnen. Er blijven echter nog meer dan genoeg vakmensen over voor het bouwen van huizen, het onderhouden van wegen en het bakken van brood.

Wat brengt de toekomst?

Eind 2015 bleek al dat 39% van de Nederlanders hun eigen land te vol vind. Sinds die tijd zijn er alleen maar meer mensen bijgekomen. Vroeg of laat moet er voor dit probleem een oplossing worden gezocht, al vind ik het systematisch uitroeien van honderden miljoenen mensen toch wat ver gaan. Misschien kunnen Nederlandse bedrijven als Boskalis en Van Oord hun kunde en kennis gebruiken om nieuw land te creëren. Om te eindigen met de woorden van Johan Cruijf: “Ieder nadeel heb zijn voordeel”.

image sources

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *