5 december, het avondje van Sinterklaas

Het is weer 5 december. De dag dat heel het land in het teken staat van Sinterklaas. Morgen zal de goedheiligman ook een bezoek brengen aan JOVD Groningen. Om in de sinterklaassferen te komen, zijn hier alvast wat interessante verhalen te vinden. Wist je bijvoorbeeld dat er in Deventer een Sinterklaasverbod is? De NEN-norm 0512 geheel in het teken staat van Sinterklaas? En de goedheiligman ook een keer voor de rechter moest verschijnen?

Sinterklaasverbod

De Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) van de gemeente Deventer kent een Sinterklaasverbod. Artikel 5:38 lid 2 van de APV geeft namelijk aan dat ‘het op of aan de weg of zichtbaar vanaf de weg, in of op een voer- of vaartuig of een open inrichting, verboden is om geheel of gedeeltelijk vermomd of verkleed als Sinterkaas op te treden of zich te bevinden’. Dit verbod geldt voor de periode tussen 5 december na 24.00 en de intocht van Sinterklaas in de gemeente. De burgemeester kan ontheffing verlenen op dit verbod.1 Verder is het verbod niet van toepassing op niet openbaar aangekondigde, kleinschalige en niet-commerciële Sinterklaasvieringen, tenzij het vieren als openbaar optreden gezien moet worden.2 Gelukkig maar, anders zou Sint na afloop van de lange pakjesavond nooit even wat biertjes kunnen nuttigen in de kroeg.

Sinterklaas-NEN-Norm

Wist je dat er in de NEN-norm, NEN 0512, voorschriften voor Sinterklaas staan? In deze normen worden er vrijwillig afspraken gemaakt tussen partijen over een product, dienst of proces. Zo zijn er voorschriften vastgesteld over het hulppersoneel, de aankomst en het vertrek en de kleding van de goedheiligman.3

Volgens de richtlijn komt Sinterklaas in beginsel aan per stoomboot. In uitzonderingsgevallen ‘komt Sint aan met een schip die een andere vorm van energieopwekking kent’. Vereist is dan wel dat de vorm en het uiterlijk van het schip in overeenstemming met het originele ontwerp van het stoomschip dienen te zijn.4 Op 6 december vertrekt Sint weer richting Spanje. ‘Sinterklaas heeft geen enkele boodschap aan hen die zich vrijwillig opgegeven voor vervoer per zak wegens het welkome warmere klimaat in Spanje. Verstekelingen die zich op 6 december aan boord van de stoomboot bevinden zullen door de inspectiepiet met een reddingsboei overboord worden gezet’, aldus de opmerking 1 bij paragraaf 5.4.5 De NEN-norm ziet ook streng toe op de vervoersmiddelen. Sinterklaas mag zich niet officieel verplaatsen op een pony, omdat dit afbreuk doet aan zijn waardigheid.6 Ook aan kledingvoorschriften is geen gebrek. De tabberd mag maximaal 100 mm boven de enkel eindigen en de Sint mag zijn mijter alleen af doen, wanneer de deurhoogte van een dusdanige hoogte is dat een waardige aankomst of vertrek niet mogelijk is.7 Uiteraard kan er geen richtlijn over de gezichtsbeharing van de goedheiligman ontbreken. De baard moet een lengte tussen de 350 en 500 mm hebben, te meten vanaf de bovenlip. Sint moet namelijk een waardig uiterlijk hebben. ‘Er dient te allen tijde worden vermeden dat Sint-Nicolaas eruitziet alsof hij zojuist uit een diepe slaap is gewekt of recent met zijn vingers in het stopcontact heeft gezeten’.8

En mocht het Sinterklaas allemaal een beetje teveel worden en van Americo neerstorten, dan heeft deze NEN-norm zelfs daar een oplossing voor:  “Sint-Nicolaas is een heilige en onsterfelijk. Volgend jaar zal hij er weer zijn.9

Sinterklaas voor de rechter

Een bedrijf dat zich bezig houdt met de verhuur van Sinterklaas en Zwarte Pieten vordert een bedrag van de tegenpartij. Een eerder gesloten overeenkomt is namelijk op grond van wanprestatie ontbonden. De overeenkomst bestond het uit vijf keer optreden tegen betaling. De tegenpartij was alleen niet zo positief over het optreden van Sinterklaas. Dit was ook het geval bij de Hoofdpiet, deze zou rare uitspraken hebben gedaan, waaronder ‘sexy meisjes’. Verder was er een jute zak om het hoofd van een vader gedaan. Uiteindelijk werd de laatste voorstelling zelfs geannuleerd. De tegenpartij wilde dan ook graag achteraf nog wat aan het prijskaartje van het optreden sleutelen. Nu de tegenpartij nog een deel van de rekening moet betalen, is er een rechtszaak gestart. De voorstellingen zouden niet naar behoren opgevoerd zijn, waardoor de tegenpartij weigert het resterende bedrag te betalen.

Volgens de rechter komt de Sint en Pieten bij invulling van hun rol, een ruime mate van artistieke vrijheid toe. Wel dienen zij zich zo in te spannen dat er voor kinderen een herkenbare Sinterklaas en Zwarte Piet worden vertolkt. De grenzen van goede zeden en maatschappelijke zorgvuldigheid zijn in dit geval niet overschreden, aldus de rechter. Vanuit het solidair oogpunt met de kinderen, staat het Sinterklaas namelijk soms vrij om kinderen aan te sporen gezagsondermijnende dingen te doen die ze thuis waarschijnlijk niet mogen doen. Denk bijvoorbeeld aan het strooien van snoep. Het is dan ook goed te verdedigen dat er een stoute vader in de zak van Sinterklaas gestopt kan worden. Dit is uiteraard een ander verhaal op het moment dat er sprake kan zijn van een reëel gevaar, maar daar was in deze situatie geen sprake van. Een dominante Hoofdpiet en uitlatingen over sexy meisjes vallen onder de artistieke vrijheid en verschillen in smaak. Volgens de rechter is er ook geen sprake van tekortschieten aan de zijde van het verhuurbedrijf. De tegenpartij dient het resterende bedrag dan ook gewoon te betalen.10

Wij hopen als redactiecommissie vooral dat de goedheiligman met zijn pieten bij iedereen langs zal komen om een presentje te brengen en zij niet meer in deze benarde situaties belanden! Wij wensen iedereen een goede pakjesavond!

Show 10 footnotes

  1. Artikel 5:38 lid 4 APV Deventer.
  2. Artikel 5:38 lid 5 APV Deventer.
  3. http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/nen-normen-voor-sinterklaas-verbindend/
  4. Paragraaf 5.1 van NEN 0512.
  5. Paragraaf 5.4 van NEN 0512.
  6. Paragraaf 7.2 van NEN 0512.
  7. Paragraaf 8.1.2.2 en 8.1.3.2 van NEN 0512.
  8. Paragraaf 8.1.4.4. van NEN 0512.
  9. Paragraaf 12.3. van NEN 0512.
  10. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGRO:2007:BB7405

image sources

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *