Het netbeheer: privaat of publiek?

Donderdagochtend om negen uur werd ons huis afgesloten van elektriciteit en gas omdat –kortgezegd- de huisgenoot die blijkbaar weg ging, verzuimde te vertellen dat hij het contract had opgezegd. Omwille van het verhaal zal ik de exacte details buiten beschouwing laten.

De donderdagochtend heb ik gelijk met spoed een nieuw elektriciteit- en gascontract afgesloten. Twee uur later was dit geregeld en heb ik de klantenservice van Enexis, de netbeheerder in Groningen, opgebeld voor een heraansluiting. Samengevat zijn er twee voorwaarden voor heraansluiting, te weten dat er een contract is en dat de afsluitkosten betaald zijn.

In de tussentijd besloot ik als goed student naar de UB te gaan om daar mijn laptop op te laden teneinde die als geïmproviseerde powerbank voor mijn telefoon te laten fungeren.

Het werd uiteindelijk maandag dat de factuur binnen was en betaald werd. Omdat ik op dat moment voldaan had aan de vereisten voor een heraansluiting, dacht ik dat de heraansluiting vast spoedig zou plaatsvinden. Niets is minder waar. Eenxis heeft een termijn gesteld van tien werkdagen waarin zij contact met jou opnemen voor een afspraak voor heraansluiting. Met andere woorden: na tien werkdagen is het niet eens zeker of je dan al aangesloten bent. Inmiddels zit ik al tien dagen zonder stroom en zijn vijf werkdagen verstreken waarin ik voldeed aan de voorwaarden voor heraansluiting.

Na heel veel frustratie zette ik alles op een rijtje en wist wat er mis was met dit verhaal: het gebrek aan marktwerking. Als er een concurrent is zou ik namelijk als consument de keuze hebben tussen twee aanbieders die er beide belang bij hebben mij als klant te krijgen. In zo’n geval zou een contacttermijn van tien werkdagen dus dramatisch verkort worden aangezien de concurrent een veel aantrekkelijkere termijn zou kunnen stellen met mogelijk ook aantrekkelijkere bedragen.

Naast het bijna heilige principe van marktwerking schoot mij een tweede mogelijkheid te binnen: een overheidsmonopolie. Hoewel ik als liberaal voor een zo klein mogelijke overheid ben, lijkt een overheidsorganisatie die het net beheert geen slecht idee. Er is immers toch geen vrije markt. Daarnaast heeft de overheid een goede administratie met betrekking tot het aantal personen dat in een huis woont. Binnen een minuut kan dan geconcludeerd worden dat een huis afgesloten wordt waarin nog mensen wonen die er ook blijven wonen: de woonsituatie is bij de gemeentelijke administratie bekend. Een situatie als deze zou dan simpel voorkomen worden door enkel een brief te sturen dat het contract door een ander verlengt moet worden.

In mijn ogen is er hoe dan ook sprake van een slecht opgezette markt waarbij een verkeerde afweging is gemaakt. Elektriciteit is een levensbehoefte van de mens en in de huidige maatschappij kan je niets beginnen zonder deze levensbehoefte. Daarnaast is gas geen overbodige luxe in de kouder wordende maanden die we nu ingaan.

Een situatie zoals deze huidig is kan simpelweg niet. Er moet een nieuwe afweging gemaakt worden waarin geconcludeerd wordt dat de netbeheerder een orgaan wordt van de overheid of dat deze markt opengesteld wordt voor andere aanbieders.

image sources

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.