Vuurwerk: heeft de beperkte afsteektijd zijn nut bewezen?

Ieder jaar is het weer raak in het nieuws, er zijn weer tientallen mensen voor de rest van hun leven verminkt. Ze hebben geen ernstig verkeersongeval gehad, maar ze hebben meegedaan aan een Nederlandse traditie; het afsteken van vuurwerk. De vorige jaren was het afsteken van vuurwerk toegestaan op 31 december van 10:00 tot 02:00 de dag erna. Dit jaar heeft de overheid ingegrepen en de afsteektijd beperkt tot 18:00 tot 02:00. In dit artikel ga ik op zoek naar de feitelijke situatie rondom vuurwerk en het afsteken daarvan en ga ik in op de vraag of de beperking van de afsteektijd de juiste methode is om het aantal ongevallen te verminderen.

Dit jaar hebben 574 slachtoffers van vuurwerkongevallen zich gemeld bij een Eerste Hulp van een ziekenhuis in Nederland, terwijl dit er vorig jaar 700 waren. Vorig jaar viel onder die 700 slachtoffers één dodelijk slachtoffer te betreuren, een 51-jarige man die in de weer was met illegaal vuurwerk. Dit jaar is er geen enkele dode gevallen. De ongevallen die er wel zijn geweest, zijn qua ernst en impact verder vergelijkbaar. Er zijn ieder jaar weer mensen die een oog kwijtraken, een deel van hun hand moeten missen of met ernstige brandwonden naar het Brandwondencentrum Beverwijk worden gebracht. Onder de 574 getelde slachtoffers vallen ook de personen met een kleine verwonding of met longproblemen door de rook.

In Nederland worden drie soorten vuurwerk door de overheid onderscheiden, licht vuurwerk, normaal vuurwerk en professioneel vuurwerk. Licht vuurwerk, denk aan Bengaalse lucifers, is het hele jaar door verkrijgbaar en mag het hele jaar door worden afgestoken. Normaal vuurwerk wordt in Nederland het meest verkocht, daaronder vallen de standaard rotjes, vuurpijlen en Romeinse kaarsen. Professioneel vuurwerk is zwaarder dan dat, en daarom is het in Nederland voor particulieren verboden om dat af te steken. Naast deze drie categorieën wordt er uit Duitsland en België veel vuurwerk gekocht dat in Nederland verboden is, het wordt daarom aangeduid met de term ‘illegaal vuurwerk’.

Zoals eerder vermeld, waren dit jaar de afsteektijden voor consumentenvuurwerk verder beperkt met als doel het aantal verwondingen beperken. Puur kijkend naar de cijfers is dat goed gelukt, maar toch heb ik mijn twijfels of het een juiste maatregel is geweest. Verbieden is mijns inziens een maatregel die wordt genomen door een overheid die zijn burgers met een bepaalde verantwoordelijkheid niet vertrouwt. In het verleden is al bewezen dat verbieden niet voor alles wat de overheid onwelgevallig is de beste oplossing is. Ik vrees daarom ook dat het beperken van de afsteektijd een eenmalig succesje is geweest waarbij vooral het symptoom bestreden is en niet de daadwerkelijke kwaal. De kwaal is namelijk niet dat er tussen 10:00 en 18:00 vuurwerk wordt afgestoken op Oudejaarsdag, de kwaal is dat er in Nederland simpelweg teveel mensen rondlopen die niet het besef hebben wat vuurwerk doet. Daarnaast zijn er teveel mensen die het afsteken van vuurwerk combineren met bovenmatig alcoholgebruik, hetgeen een extra stimulans is tot het doen van domme dingen en het niet onderkennen van gevaar.

Uiteraard hoop ik dat ik voor de volle honderd procent ongelijk heb, maar ik vrees voor volgend jaar weer een toename in het aantal vuurwerkslachtoffers en daarbij ben ik bang dat die vuurwerkslachtoffers ernstiger gewond raken dan de vorige jaren. Het vuurwerk dat uit andere landen geïmporteerd wordt is steeds zwaarder, en artsen vergelijken de patiënten met de ernstigste verwondingen al met oorlogsslachtoffers. Nogmaals, ik hoop op mijn eigen ongelijk, maar ik heb er geen vertrouwen in dat de Nederlandse samenleving volgend jaar minder ongelukken zal veroorzaken.

image sources

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.