Populisme in de Partij van de dieren

Eind vorig jaar stemden de VVD, het CDA, de PVV, ChristenUnie en SGP in met een motie die Fundamentalistische verenigingen en partijen zou verbieden. Het doel van deze motie was om jihadistische partijen en verenigingen te kunnen verbieden. Waarbij het niet gaat om het geweld dat ze plegen, maar om de mening die ze hebben. Hiermee speelt de motie heel goed in op de angst vanuit het electoraat voor Islamitisch fundamentalisme.

Dit inspelen op angst tegen de Islam is waar de PVV groot mee is geworden. Het opstellen van beleid, niet op basis van een ideologie en rationele argumenten, maar puur op basis van een gevoel, is hetgeen dat populisme heet. Deze motie is dan ook puur populistisch, omdat het een oplossing biedt voor een probleem dat niet bestaat en lijnrecht ingaat tegen de belangrijkste waarde van onze rechtstaat.

Deze motie houdt een schending in van het fundamentele recht van iedereen om op een vreedzame manier elke mogelijke mening te uiten. Dat dit voorstel überhaupt wordt besproken in de kamer is dan ook een schande. Echter dat deze motie door de VVD wordt ondersteund, welke een liberale partij pretendeert te zijn, is huiveringwekkend.

Immers, wil je vrijheid van meningsuiting hebben, dan is het noodzakelijk dat de overheid zich in geen enkele mate gaat bemoeien met wat er wel en niet gezegd mag worden door haar burgers. Als je hier als overheid grenzen of eisen aan gaat stellen, bepaal je voor de burgers wat wel en niet mag worden besproken. Hierdoor eigent de overheid zich veel macht toe ten koste van het individu. De overheid bepaalt dan namelijk wat er wel en niet bekritiseerd mag worden.

De vrijheid van meningsuiting is juist daarom een belangrijk recht, omdat dit garandeert dat alle macht betwist kan worden. De mogelijkheid om macht in twijfel te kunnen trekken, is de voorwaarde voor een democratie. Het zorgt ervoor dat macht niet misbruikt kan worden. Het is natuurlijk niet zo dat de overheid haar macht veel makkelijker kan misbruiken als jihadistische partijen worden verboden. Echter, wil je dit recht garanderen, dan moeten ook hele kleine groepen het recht hebben om de overheid in twijfel te trekken, ongeacht hun mening. Het aannemen van deze motie zou die mogelijkheid verkleinen.

Daarbij is het zo dat het doel van dit voorstel ontbreekt. Juist doordat iedereen idiote stromingen zoals het jihadisme en nazisme kan bekritiseren, ziet iedereen dat deze moreel verwerpelijk zijn. Hierdoor zal de invloed van jihadistische partijen of verenigingen, zolang ze geen geweld gebruiken, nul zijn. Wanneer ze wel geweld gebruiken zijn ze toch al verboden. Het enige doel van deze wet is dus de indruk wekken dat er wat tegen het jihadisme wordt gedaan.

Het ondersteunen van dit soort populistische moties en wetten, past binnen een populistische trend binnen de VVD. Puur om meer stemmen te behalen laat ze haar liberale waarden varen als deze electoraal even niet goed uitkomen. Maar wat heb je nou aan zetels als je ze niet kan gebruiken om de waarden te vertegenwoordigen waar je voor staat?

Het is daarom belangrijk dat de VVD weer terug gaat naar haar liberale roots en haar standpunten niet laat beïnvloeden door de waan van de dag. Hierdoor zorgen ze er niet alleen voor dat de liberale waarden altijd bewaakt worden, maar wordt  en blijft de VVD ook voor het electoraat een betrouwbare partij is.

image sources

Een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *