Politiek kort: week 26 in een notendop

Regels bijstand worden strenger

De bijstand is bedoeld als vangnet, een laatste redmiddel voor mensen die geen inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. De regeling bestaat sinds 1963 en is sindsdien talloze malen aangepast.

De hoogte van de bijstanduitkering bedraagt op dit moment voor een alleenstaande 50 procent van het minimuminloon ( 1495,20 euro per maand). Dat is dus zo’n 750 euro bruto per maand. Een alleenstaande ouder krijgt 70 procent van het minimumloon.

Sinds 2004 bestaat de Wet Werk en Bijstand. VVD en PvdA schreven in het regeerakkoord van 2012 dat deze wet aangepast moet worden. De bijstand moest activerender worden en er moest een plicht tot tegenprestatie worden ingevoerd.

Daar is staatssecretaris Klijnsma sindsdien mee bezig. Ze heeft een wetsvoorstel gemaakt, waar in de Eerste Kamer geen meerderheid voor leek te zijn en waar ze vervolgens een akkoord over sloot met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Die partijen haalden de scherpste kantjes eraf, maar de kern blijft overeind: de bijstand wordt strenger. Het definitieve wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer. Er wordt dinsdag over gestemd.

Dat betekent dat mensen in de bijstand:

– verplicht worden om vrijwilligerswerk te doen, als de gemeente dat vraagt;

– geen ‘ongepaste’ kleding mogen dragen bij een sollicitatiegesprek;

– een lagere uitkering krijgen als ze samenwonen (en woonkosten delen);

– passende arbeid moeten accepteren, ook als dat betekent dat ze moeten verhuizen.

Lees hier meer

Tijdens een JOVD-congres zei een spreker eens: “Ik spreek liever van een sociale trampoline, want in een vangnet blijf je liggen”. Er zou sprake moeten zijn van een ‘voort wat, hoort wat’ situatie en ik denk dat dit voorstel daar aan kan bijdragen.

Geen bijstand voor taalweigeraar

Mensen in de bijstand die weigeren Nederlands te leren, worden als het aan kabinet ligt binnenkort gekort op hun uitkering. Om te beginnen wordt 20 procent ingehouden, na een half jaar loopt dat op tot 40 procent. Wie na een jaar nog niet zijn best heeft gedaan om de taal onder de knie te krijgen, krijgt niets meer.

Dit wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma wordt waarschijnlijk vandaag besproken in de ministerraad. Zij stuurde het in april voor advies naar de Raad van State, die het inmiddels heeft bestudeerd.

Hartstikke goed

De maatregelen waren al aangekondigd in het regeerakkoord. Ze moeten volgend jaar ingaan. Klijnsma zei voor aanvang van de kabinetsvergadering dat het “natuurlijk hartstikke goed is, dat als je op de arbeidsmarkt actief wilt zijn, je de taal van het land beheerst.” Ze vindt dat je dat best van mensen mag vragen.

Lees hier meer

Niets aan toe te voegen!

 

Opstelten: geen geregelde wietteelt

Minister Opstelten is niet van plan zijn softdrugsbeleid te wijzigen nu de PvdA in de Eerste Kamer heeft laten weten het te streng te vinden. Dat zei hij voor aanvang van de ministerraad.

PvdA-senator Ter Horst liet gisteren weten dat haar partij een proef met gereguleerde wietteelt wil. Burgemeesters van een aantal steden pleiten daar ook voor.

Opstelten heeft altijd al gezegd dat hij daar tegen is en zegt nu dat hij vasthoudt aan zijn eigen lijn.

Boeven oprollen

Opstelten zei dat hij het standpunt van Ter Horst al kende. “Dit was voor mij geen opzienbarend nieuws. Ik vind het ook geen oplossing. Ik vind dat wij ons moeten concentreren op het oprollen van al die boeven. Dat is veel belangrijker en dat verwacht de burger ook van ons.”

Lees hier meer

Nobel streven van minister Opstelten, maar wordt het oprollen van al die boeven niet veel makkelijker bij gereguleerde wietteelt? Zegt de PvdA eens iets zinnigs, wordt hier niets mee gedaan…

Ja, Nederland is een rechtsstaat

In de Grondwet komt te staan dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Nog vóór artikel 1 wil het kabinet de bepaling opnemen: “De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.”

Het kabinet benadrukt dat in de internationale rechtsorde de “drieslag” democratie-rechtsstaat-mensenrechten de standaard is. In menig grondwet wordt dat ook met zoveel woorden gezegd, maar in Nederland ontbreekt zo’n zin.

Betekenis

Eerder stelde een Staatscommissie voor ook in de Nederlandse Grondwet een algemene bepaling over de rechtsstaat op te nemen en ook de Eerste Kamer pleitte ervoor. Het kabinet neemt dat plan nu over. Vicepremier Asscher noemde de bepaling een korte weergave van de betekenis van de Grondwet.

Om de Grondwet te veranderen, moeten beide Kamers er twee keer mee akkoord gaan, de tweede keer met een tweederde meerderheid.

Lees hier meer

Voor iedereen die dus af en toe vergeet dat Nederland een rechtsstaat is, valt het binnenkort dus zelfs in de Grondwet na te lezen. Deze toevoeging lijkt mij vooral een formaliteit.  

image sources

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.