Politiek kort: week 24 in notendop

Kabinet pakt bonussen banken aan

Bonussen van bankiers mogen maximaal nog maar 20 procent van het vaste salaris zijn. Dat is de kern van een wetsvoorstel van minister Dijsselbloem. Het voornemen stond al in het regeerakkoord en Dijsselbloem had zijn plan ook al eerder bekendgemaakt, maar nu is het ingediend bij de Tweede Kamer.

Dijsselbloem benadrukte dat de financiële sector een gematigd beloningsbeleid moet hebben en dat “perverse prikkels” moeten worden voorkomen. Het voorstel is na het advies van de Raad van State wel iets afgezwakt. Maar volgens de minister is 99 procent hetzelfde gebleven.

Lees meer

Deze regels gaan verder dan het Europese beleid en het is dus de vraag wat deze restrictie voor gevolgen heeft voor de positie van Nederlandse banken in Europa. Wel houden banken de vrijheid om vast salarissen van bestuurders te verhogen ter compensatie voor een lagere variabele beloning. Mogelijk valt op deze manier de verminderde concurrentiepositie mee. 

 

‘Belastingplan vergt zeker 5 miljard, anders zal het mislukken’

De beoogde grondige herziening van het belastingstelsel zal “mislukken” als het kabinet Rutte II niet bereid is daar flink in te investeren. “Er moet zeker 5 miljard euro bij.” Dat zegt voormalig staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend.

Vermeend, voor de PvdA staatssecretaris in de twee Paarse kabinetten Kok, was de architect van het huidige belastingstelsel dat in 2001 werd ingevoerd. Hij is het eens met de in Den Haag breed gedragen wens om de lasten op arbeid te verlagen, maar gelooft dat dat niet kan als daar niet miljarden voor worden ingeruimd.

“Als je echt wilt dat een nieuw stelsel de economie aanwakkert en werkgelegenheid bevordert, dan moet daar zeker 5 miljard euro bij. Zonder die investering kan Wiebes het vergeten.”

De oud-staatssecretaris is tegen het voornemen van zijn eigen PvdA om topinkomens en vermogende Nederlanders extra te belasten. Hij noemt het een “denkfout van de sociaal-democraten” dat je welvaartsverdeling via de belastingen kunt regelen.

„Het gevolg van hogere belastingen voor de rijken is juist dat de armen armer worden. Want er treedt belastingvlucht op, het leidt tot minder bedrijfsinvesteringen en dus tot verlies aan werk.”

Lees meer 

Op belastinggebied maken de sociaal-democraten wel vaker een ‘denkfout’, maar nu lijkt er dus ook een foutje te zitten in de plannen voor een nieuw belastingstelsel. Het nieuwe stelsel moet op korte termijn daadwerkelijk wat bijdragen aan de economie. Het lijkt mij minder wenselijk dat er eerst een grote investering gedaan moet worden en dat daardoor de positieve effecten pas op langere termijn merkbaar zijn. 

 

Morgen overleg superprovincie

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat morgen (11 juni, red.) om de tafel met de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen GroenLinks en D66 om te praten over de vorming van een superprovincie. Het is de eerste keer dat deze vier partijen met elkaar spreken over de voorgenomen fusie van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. De fractievoorzitters en de woordvoerders van de vier partijen schuiven aan.

De totstandkoming van de superprovincie staat in het regeerakkoord. In de Tweede Kamer weet minister Plasterk zich verzekerd van een meerderheid. Maar in de Eerste Kamer is die meerderheid er niet.  

Minister Plasterk wil de wet die de fusie van de drie provincies regelt nog voor het zomerreces bij de Tweede Kamer indienen. De drie provincies waar het over gaat, Noord Holland, Utrecht en Flevoland, hebben eerder dit jaar aangegeven de samenvoeging niet te zien zitten.

Lees meer

Ik vraag me af hoe een superprovincie gaat uitpakken als alle betrokkenen het er mee oneens zien… Het lijkt niet direct een gunstig uitgangspunt.

Jihadstrijder raakt beurs kwijt

Studenten die naar Syrië reizen om daar te vechten, raken hun studiefinanciering kwijt. Dat schrijft minister Bussemaker op vragen van de PVV. Ook jihadstrijders met een uitkering raken die kwijt.

De PVV stelde de vragen nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) had gemeld dat sommige Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvingen.

Bussemaker gaat niet in op concrete gevallen, maar schrijft wel dat de beurs direct wordt stopgezet als blijkt dat de student aansluiting heeft gezocht bij aan al-Qaida gelieerde groepen.

“Studiefinanciering heeft tot doel jonge mensen in staat te stellen een studie te volgen”, schrijft de minister. Als ze gaan vechten in Syrië komen het doel en de rechtmatigheid van de studiefinanciering volgens haar in het geding.

Lees meer

Bovenstaande lijkt mij niet meer dan logisch. Ik vrees alleen dat het probleem zal zitten in de controle en de naleving van deze regels.

LET OP:  vandaag is de laatste dag om je oneliner in te sturen! Lees hier meer over onze verkiezing.

image sources

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.