Politiek kort: week 23 in een notendop

VVD: vermogen niet extra belasten

De VVD is tegen een hogere belasting op vermogen. In De Telegraaf spreekt fractievoorzitter Zijlstra van “een grote pot geld waar links begerig naar kijkt”.

Volgens Zijlstra ben je “dom bezig” als je vermogen meer gaat belasten. “Het feit dat mensen meer vermogen hebben, is niet slecht. Dat wordt geïnvesteerd in de economie.” Hij vindt dat de inkomens in Nederland gelijkmatig zijn verdeeld.

Oneerlijk

Ook Zijlstra is voor het aanpakken van het volgens hem te ingewikkelde belastingstelsel en voor het verlagen van de kosten op arbeid, maar hij botst met coalitiepartner PvdA over de manier waarop.

Onlangs hield PvdA-leider Samsom een pleidooi voor een belastingverschuiving waarmee arbeid minder en kapitaal meer wordt belast. In tegenstelling tot de VVD noemde hij de vermogensverdeling in Nederland juist “uitermate oneerlijk.” De PvdA-Kamerleden Groot en Nijboer pleitten donderdag in NRC Handelsblad ook voor het meer belasten van vermogen.

Lees hier meer

 De VVD pretendeert altijd tegen belastingverhogingen te zijn en het lijkt er op dat ze op dit vlak voet bij stuk houdt. Dat zien wij graag.

WRR: kloof tussen arm en rijk groeit

De kloof tussen arm en rijk wordt groter in Nederland. Dat staat in de studie ‘Hoe ongelijk is Nederland?‘ (.pdf) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

De inkomensongelijkheid is in Nederland relatief laag, als je naar de meest gangbare meetmethode kijkt, zei het CBS maandag nog. Maar als je gedetailleerder naar de cijfers kijkt, blijkt volgens de WRR dat de ongelijkheid in Nederland binnen Europa juist relatief groot is; groter dan in landen als Denemarken en België.

De lonen aan de top zijn gestegen van ruim 30 keer het minimumloon in 1990, naar 52 keer in 2013.

Door belastingmaatregelen worden de grootste verschillen rechtgetrokken, vooral onder 65-plussers. Onder werkenden (15-65 jaar) nam de herverdeling door de overheid de laatste jaren af, maar op den duur zijn de verschillen met belastingmaatregelen niet meer recht te trekken, schrijft de WRR.

Psychische stress

Als minder ongelijkheid gewenst is, moet er volgens de WRR vooral naar de loonverschillen worden gekeken: matiging aan de top en herziening van de economie, zodat lage inkomens en middeninkomens meer kunnen verdienen.

Ook kunnen consumenten bewust gemaakt worden van scheve inkomensverdeling, zodat ze ervoor kunnen kiezen om niet te kopen bij een bedrijf met een scheve inkomensverdeling.

Bij grote ongelijkheid heeft de bovenlaag meer last van stress, psychische gezondheidsproblemen en sociaal wantrouwen, staat in het WRR-rapport. Daarnaast is het bij grote ongelijkheid moeilijker om te klimmen op de sociale ladder. Wie arm is, heeft minder kans op rijkdom. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ongelijkheid de economische groei vermindert.

Vermogen

Het vermogen is in Nederland ongelijker verdeeld dan het inkomen. De rijkste 10 procent van de bevolking bezit meer dan de helft (61 procent) van het totale vermogen in Nederland. De top 2 procent binnen deze groep heeft zelfs een derde van dat vermogen in handen, terwijl de onderste 60 procent van de Nederlandse bevolking bij elkaar opgeteld ongeveer 1 procent van het totale vermogen bezit

Lees hier meer

Overigens wordt er ook beweerd dat het rapport niet geheel correct is: link.

120 aangiften Samsom, Spekman

Tegen PvdA-leider Samsom en PvdA-voorzitter Spekman zijn ongeveer 120 aangiften gedaan wegens discriminatie, meldt het Openbaar Ministerie

Begin april riep PVV-leider Wilders op aangifte te doen tegen Samsom en Spekman vanwege hun uitspraken over Marokkanen. Hij deed dat in een reactie op de meer dan 5000 aangiften die binnenkwamen tegen de PVV-leider na zijn uitspraken over minder Marokkanen.

Bestuderen

Volgens de PVV-leider zijn de PvdA-kopstukken in hun uitspraken veel verder gegaan dan hij. Hij doelde onder meer op een interview met Diederik Samsom die in september 2011 Kamerlid was en in NRC-Handelsblad zei dat Marokkaanse jongens een “etnisch monopolie” hebben op overlast.

In een interview met Vrij Nederland in oktober 2008 zegt Spekman, destijds Kamerlid: “De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.”

Lees hier meer

‘Leef en laat leven’. Het lijkt normaal te worden om iedereen maar aan te klagen wegens het doen van een (meer of minder) ongelukkige uitspraak. 

Heb jij je favoriete oneliner al ingestuurd? Lees hier meer!

image sources

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.