Naastenliefde, zolang het ons uitkomt

Staphorst, Ochten, Opheusden en Rijssen: op het eerste oog zomaar vier gemeenten. Het is echter geen toeval dat ze in hetzelfde rijtje staan. Ten eerste zijn het vier streng gelovige gemeenten waar op zondag iedereen, al dan niet in klederdracht, de gang naar een christelijk gebedshuis maakt. Ten tweede wordt in al deze gemeenten de dodenherdenking naar 3 mei verplaatst. De reden: 4 mei is op een zondag en dus wordt dodenherdenking naar de zaterdag verplaatst ‘om rekening met elkaar te houden’.

Laten we eens kijken hoe dit te rijmen valt met het christelijke gedachtegoed door de zeven zonden en zeven deugden er op los te laten. De zeven zonden zijn ijdelheid, hebzucht, lust, jaloezie, gulzigheid, toorn en luiheid. De zeven deugden bestaan uit wijsheid, rechtvaardigheid, matigheid, moed, geloof, hoop en naastenliefde. Allen gepredikt door Jezus in de geest van zijn vader, de Heere God.

Kijk ik naar dodenherdenking, dan zie ik een dag waar stil wordt gestaan bij zij die gesneuveld zijn in een verschrikkelijke oorlog, maar ook zij die voor of na deze oorlog gestorven zijn. Terug naar de twee lijstjes van zeven. In het lijstje van zonden vind ik twee overtredingen. Ten eerste ijdelheid, uitgelegd als het verlangen om belangrijker of aantrekkelijker zijn. Schuldig, de gemeenten stellen zichzelf boven de dodenherdenking. Ten tweede luiheid, ook uitgelegd als gemakzucht. Schuldig, in plaats van een integratie met het geloof, wordt er voor gekozen om dodenherdenking volledig ondergeschikt te maken aan het geloof.

In het lijstje van deugden vind ik ook enkele misstanden. Ten eerste wijsheid, uitgelegd als de kunst om juist te oordelen en te handelen. Goed, een arbitrair punt. Maar in hoeverre wordt er in dit geval juist geoordeeld en gehandeld? In mijn ogen niet. Ten tweede rechtvaardigheid, wat dit betreft kan er ook alleen een moreel beroep worden gedaan op de gemeenten. In mijn ogen een ethisch zeer onverantwoorde keuze. En als laatste, misschien wel de belangrijkste, naastenliefde. Dit wordt met voeten getreden. Naastenliefde, de liefde voor de medemens. Eén van de grootste pijlers onder het christelijk geloof, is ver weg als dodenherdenking op het tweede plan wordt gezet.

Mijn oproep aan deze gemeenten, en aan andere streng gelovige gemeenten die van plan zijn om te volgen, is om de beslissing te heroverwegen, de principes van het eigen geloof na te gaan en respect te hebben voor zij die vielen voor Nederland, Europa en de wereld.

image sources

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.