Commissiebezoek aan de redactie van het Dagblad van het Noorden

Op donderdagavond 30 januari mochten wij ons verheugen op een bezoek aan de redactie van het Dagblad van het Noorden. Dit commissie-uitje is tot stand gekomen dankzij Matthijs en zijn oom.

Een gemeenteraad verslaggever, een algemeen verslaggever Drenthe, een internetredacteur en zelfs de hoofdredacteur waren voor ons opgetrommeld. Zij waren bereid om ons te vertellen hoe het in zijn werk gaat bij de krant en al onze vragen te beantwoorden.

Politieke kleur

“Iedereen denkt dat we rood zijn, maar blauw is onze kleur, dat zit zelfs in de mast”.

Het DvhN is “voor de hoogleraar in Haren en voor de communist uit Finsterwolde”. De krant probeert op professionele gronden een oordeel te vellen en deze hoort niet politiek getint te zijn. Het dagblad komt op voor de belangen van het Noorden, bijna op het nationalistische af. “Daar zit onze kleur!”.

Een journalist bij het dagblad mag gerust lid zijn van een politieke partij. Overigens wordt benadrukt dat het niet slim is om politiek actief te zijn bij een partij. Doorgaans is dit voor de eigen partij negatief, omdat deze er, in een poging om onafhankelijk te blijven, vaak het hardst van langs krijgt.

De gewenste politieke onafhankelijkheid leidt nog al eens tot verwarring bij de lezers: soms krijgt een PvdA politicus een grote pluim en  soms wordt er een week later een kritisch artikel over dezelfde partij gepubliceerd.

Het inwinnen van politiek nieuws is net een spel: lekken kun je uit lokken. “Goede politici hebben geen mediatrainers nodig en de slechte leren het toch nooit”. In sommige gevallen willen partijen zelfs graag iets kwijt en dan wordt je als journalist echt benaderd. Maar dan moet je oppassen dat je niet gebruikt wordt in het politieke spel. “Soms is de omweg de rechte lijn”.

Emotie

Nieuws van dichtbij raakt je. Nieuws is emotie en emotie bepaalt het nieuws. Dit wordt vaak onderschat. Een ver-van-je-bed-show boeit de lezer niet, tenzij er veel emotie bij komt kijken. Dingen als uiterlijk, kleding, omgeving en sfeer klinken door in het nieuws. Het spelen met deze emotie bepaalt het karakter van een krant (denk aan het NRC ten opzichte van de Telegraaf). Een krant moet urgentie hebben, want anders is het net een tijdschrift. Er moet ingespeeld worden op de emotie van verbazing en verwondering. De hoofdredacteur gaf toe dat dit een beetje zijn stokpaardje was.

Moeilijke tijden

Kranten hebben het de laatste tijd moeilijk. Het DvhN is een commercieel bedrijf, maar ondervindt hinder van de publiek gesteunde media. Het verlenen van subsidies aan dergelijke media is feitelijk een vorm van concurrentievervalsing. Daarnaast  vinden er ook maatschappelijke veranderingen plaats waar niets aan te doen is. Een lezer goud voorzetten zal niet helpen: de tijdsbesteding van een lezer is veranderd, het begrip ‘nieuws’ is anders en de nieuwe media beïnvloeden ook het lezersgedrag.

Lezers hebben een abonnement op de krant, niet op het papier, maar op het nieuws. Dus hier moet, los van het medium krant, op ingespeeld worden. 75% van het nieuws is regionaal en dat is de meerwaarde voor het DvhN. Als voorbeeld werd genoemd dat de redactie alle 14 rapporten over de gasboringen heeft gelezen en samengevat kon publiceren. Elke ander medium zal haar tijd hier niet aan gaan besteden.

Rondleiding

Na deze uitgebreide vragensessie kregen wij nog een rondleiding over de redactie. Een man of 30 (en een enkele vrouw), voornamelijk van de eindredactie, was nog aanwezig. Zij waren, in totale rust,   bezig met de krant van morgen. Die avond daarvoor had het er heel anders uitgezien. Door het aftreden van staatssecretaris Weekers moest er plotseling veel gewijzigd worden voordat er gedrukt kon worden. Op zo’n avond is het gegarandeerd laat als de laatste journalist het gebouw verlaat.

Interessant weetje: de drukpers staat niet meer in Groningen, maar is verhuisd naar Leeuwarden. In de stad resteert slechts een grote, lege hal. Logistiek gezien was dit gunstiger.

image sources

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.