Groningen: autovrijer en autovriendelijker

Het inwonersaantal van de stad Groningen is sinds het begin van de 17e eeuw met 1200% toegenomen tot 195.000 inwoners in 2012. Daar de binnenstand van oudsher omringd wordt door water, is het niet vreemd dat het centrum zich snel tot buiten de grachtengordel heeft uitgebreid. Deze forse groei heeft duidelijk zijn impact gehad op de bereikbaarheid van het centrum: volgens de “Congestion Index” van TomTom staat Groningen op nummer 1 als het om verstopte binnensteden gaat.

Het befaamde Verkeerscirculatieplan uit de jaren ’80 heeft ertoe geleid dat het in Groningen gemiddeld 21% langer duurt om met de auto van A naar B te komen dan elders in het land. Een prestatie waar toenmalig PvdA-burgemeester Wallage trots op zou zijn, ware het niet dat de binnenstad in plaats van autoluw juist steeds voller is geworden. De gemeente probeert dit tegen te gaan door P+R-gelegenheden te creëren en in parkeergarages te investeren die net buiten het stadscentrum liggen. Het effect hiervan op de bereikbaarheid en het stadsbeeld is echter nihil: de grachten blijven vol staan met auto’s, naarstig op zoek naar een parkeerplek op de Diepenring, terwijl de parkeergarages aan het Damsterdiep en het Boterdiep met structurele onderbezetting te kampen hebben.

De oplossing voor deze problemen is vrij simpel. Allereerst moeten verkeersstromen gescheiden worden, zodat voetgangers, fietsers en automobilisten elk hun eigen weg kunnen volgen. Langs de Diepenring kan dit gerealiseerd worden door een fietspad aan te leggen waar nu parkeerplaatsen zijn. Dit is niet alleen bevorderlijk voor de verkeersdoorstroming, maar ook voor het stadsbeeld en de luchtkwaliteit. Auto’s kunnen via de Ringweg direct naar de meest gunstige parkeergarage worden gedirigeerd. Dit vergt echter duidelijke bebording, zodat men weet hoeveel parkeerplaatsen beschikbaar zijn en waar men precies uitkomt. Om dit aantrekkelijk te maken zullen de parkeertarieven echter drastisch moeten dalen, bijvoorbeeld door dag- weekend en/of weekkaarten te verstrekken. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten: de binnenstad wordt beter bereikbaar en de netto baten van de parkeergarages gaan aan de norm voldoen.

Ten slotte zal een betere bereikbaarheid de regionale en stedelijke economie bevorderen. Onze Oosterburen zijn gewend aan maximale parkeergelegenheid tegen minimale kosten, terwijl men zich met de Amsterdamse parkeertarieven een retourtje Groningen kan veroorloven. Als de gemeente zich autovriendelijker profileert zullen bezoekers van over de grens of uit het westen sneller geneigd zijn om naar het Hoge Noorden te komen. Want anders dan Amsterdam heeft Groningen geen overdaad aan toerisme en haar geografische ligging niet ten voordeel. Een autoluwe, verkeersveilige maar toch goede bereikbare binnenstad is essentieel om toch onderscheidend te kunnen zijn.

2 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.