Opinie: topsport en de overheid

Hoeveel moet er door het Rijk geïnvesteerd worden in Topsport? Is het een taak van de overheid om topsporters aan een Olympische medaille te helpen? Heeft het maatschappelijke belang?

We leven gezamenlijk mee met ‘onze’ sporters tijdens de Olympische Spelen en vinden het prachtig als er weer een gouden medaille binnen is gesleept. Meestal zijn we ons er niet van bewust hoeveel geld er in deze sporters en in hun topsportprogramma wordt gepompt om tot deze prestaties te komen. In opdracht van NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Universiteit van Utrecht een onderzoek gedaan naar het topsportklimaat in Nederland. Hieruit is gebleken dat er maar liefst 211 miljoen euro aan belastinggeld werd geïnvesteerd in de Olympische Spelen van Londen 2012, aanzienlijk meer dan in 2008. Waar gaan we naar toe in 2016?

NOC*NSF heeft samen met een aantal sportbonden de ambitie om Nederland tot de beste 10 sportlanden te laten behoren. Aangezien dit in Londen niet is gelukt betekent dit dat de lat nog verder omhoog moet. In het `Topsportplan 2016’ staat hoe ze dit willen bereiken. Links of rechtsom, de rekening van deze plannen zal betaald moeten worden. De vraag rijst of het in het huidige financiële klimaat verstandig is om ons in deze mate op topsport te richten. Waarom moet Nederland bekend staan als een “Topsportland”? Is de breedtesport niet van groter maatschappelijk belang? Kan het geld niet beter aan iets anders besteed worden?

Een belangrijke reden om topsport te blijven stimuleren kan gevonden worden in de impuls die het voor het bedrijfsleven kan opleveren. Daarom zou de JOVD graag zien dat de Olympische Spelen van 2028 in Nederland worden georganiseerd. Maar zijn hier investeringen door de overheid voor nodig? Kan de vrije markt hier niet zijn werk doen? Investeringen van de overheid moeten het maatschappelijk belang  dienen. Valt topsport hier wel onder? Het winnen van een gouden medaille heeft geen blijvende waarde voor de Nederlandse maatschappij. Het levert slechts levenslange eer op, vooral voor die ene sporter. Waar sommige sporters dan handig gebruik van maken door het opzetten van een kledinglijn,  het starten van een trainingsaccommodatie of  een eigen geurtje in de markt te zetten. Prima natuurlijk, maar niet van onze belastingcenten.

Topsporters hebben een voorbeeldfunctie: zij laten zien dat je doelen kan bereiken als je je er 100% voor inzet. Niet voor niets is er na grote sportevenementen een toename van het ledental van sportverenigingen. Turn- en zwemclubs spinnen garen bij de bijzondere verrichtingen van Epke en Ranomi. Topsport motiveert. Maar het is niet de taak van de overheid om topsporters financieel te ondersteunen. Is ons belastinggeld niet beter besteed als we de breedtesport extra impulsen geven? Professionals nog beter laten presteren kent geen algemeen belang. Amateurs en de sport in de breedte stimuleren wel. Hier ligt de taak voor de overheid. Topsport is aangewezen op investeringen uit de private sector.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.