Opinie: cruciale transities in de energiesector

De wereld zit in het slob. Bijna alle landen bevinden zich in een economische crisis en ook Nederland ontkomt er niet aan. Juist Nederland niet, dat als handelsnatie de gevolgen van een slechte wereldeconomie direct merkt. In de huidige tijd worden financiële instellingen beschuldigd van de economische crisis, maar binnen enkele decennia komen voedsel, water en energie als bronnen voor een crisis naar voren. De wereldbevolking stijgt, de hoeveelheid drinkbaar water daalt en energie wordt steeds duurder. Om hier op in te spelen, wordt het tijd om minder afhankelijk te worden van corrupte en instabiele staten.

Oplossingen

Nederland is op dit moment een Westers land bij uitstek dat de gevolgen van de economische crisis merkt. Vooral door de hoge bevolkingsdichtheid en een verhoogd risico op overstromingen, zal een eventuele voedsel-, water- of energiecrisis veel gevolgen met zich meebrengen. Om dit te voorkomen, zal Nederland op een aantal belangrijke doelen moeten inzetten.

Ten eerste kernenergie. Deze vorm van energieproductie is helemaal uit de gratie geraakt door Fukushima, maar zal naar verwachting binnen tien à twintig jaar weer opleven. Niet omdat het goed is voor het milieu, maar omdat het een relatief goedkope, structurele bron van energie is. Bij de meeste milieuvriendelijke bronnen zit er veel variatie in de hoeveelheid stroom die geleverd wordt. Daardoor is er bijvoorbeeld veel energie midden op de dag, maar weinig ‘s ochtends en ‘s avonds, terwijl de vraag dan het grootst is. Een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening (met alleen duurzame energiebronnen) is daarom nu nog niet mogelijk en zal dit naar verwachting de komende jaren ook niet worden. Vandaar dat kernenergie een goede bron is. In Den Haag ziet men dit ook. Er wordt nu al geld vrijgemaakt voor het vergunningstraject van Borssele 2.

Ten tweede kan de inzet van CCS (CO2-afvang en –opslag) uitkomst bieden. Hierdoor komt er geen CO2 vrij in de lucht, waardoor de klimaatgevolgen door CO2-uitstoot verminderen. Het klimaat op zichzelf is een gegeven. Het fluctueert in de loop van de (miljoenen) jaren door de variatie in de activiteit van de zon. Echter, nu zorgt met hoge waarschijnlijkheid ook de toename van de CO2-uitstoot voor een aandeel in het huidige klimaat. Doordat de CO2 zich ophoopt in de atmosfeer wordt er minder warmte het universum in gekaatst, waardoor de temperatuur stijgt. Daardoor ontstaat droogte en stijgt de zeespiegel. Hierom is CCS belangrijk. Het kan een verbetering zijn, waardoor de waterwinning en oogsten verbeteren.

Ten derde zou Nederland in kunnen zetten op energiebesparingen door efficiënter gebruik. De verwachting is dat er maximaal 30% energie kan worden bespaard door er efficiënter mee om te gaan. Elk huis zou bijvoorbeeld goed geïsoleerd moeten worden en lampen gaan voorzien worden van een infraroodsensor, waardoor ze automatisch uitgaan als er niemand in de buurt is.

Ten vierde kan de inzet van hernieuwbare energiebronnen uitkomst bieden. Mogelijkheden hiervan zijn bio-energie, geothermische energie, zonne-energie, windenergie en energie uit water. De huidige beperking hiervan is de energieopslag. Hier wordt veel onderzoek naar gedaan en pompaccumulatie centrales bieden een goede uitkomst. Uit onderzoek van KEMA blijkt echter dat deze centrales pas vanaf 2020 economische aantrekkelijk zijn.

Tot slot zal Nederland zich meer moeten inzetten op het gebied van waterstof en kernfusie. Dat zijn de grote energiebronnen van de toekomst. Om een goede toekomst veilig te stellen, zal er meer geld voor fundamenteel en toegepast onderzoek moeten zijn. Hierdoor komen er meer en op den duur betere ontwikkelingen met als gevolg dat de nieuwe innovatieve technologieën sneller in kostprijs dalen. Door meer op deze ontwikkelingen in te zetten, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse overheid dat de Nederlandse economie maximaal 2% BBP verliest tot 2030. De vraag is dan, waarom maakt het kabinet niet meer geld vrij, als de baten naar alle waarschijnlijkheid groter zijn dan de kosten.

Conclusie

Om een crisis te voorkomen, zullen er een aantal doelen om zelfstandiger te zijn gerealiseerd moeten worden. De technologische ontwikkelingen gaan bepalen welk doel de belangrijkste rol gaat spelen. Nederland heeft door haar geografische ligging de bouwstenen voor bio-energie, waterstof, CCS en windenergie. Door hierop te specialiseren, kan Nederland marktleider op deze gebieden worden. Zonder aanpak gaan de kosten voor voedsel, water en energie sterk omhoog. Daarom is een consistent overheidsbeleid op de lange termijn nodig. Een beleid dat erop gericht is om Nederland sterker en onafhankelijker te maken.

Afbeeldingsbron: nuclearpoweryesplease.org/nl/

 

image sources

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.